50 години от създаването на българския роторен двигател