За AUTOBILD-BULGARIA.com


1
дек.
2015

Издател

Аксел Шпрингер АД, Германия
Axel-Springer-Platz 1, 20350 Hamburg

Производител

Виа България ООД

Издателство Аксел Шпрингер, Германия, е притежател на търговската марка и възложител на редакционната дейност, производството, разпространението, продажбите и маркетинга на AUTO BILD България.

Всички изброени дейности се изпълняват от Виа България ООД на основата на координационно споразумение от 1 септмври 2015 г.

Всичко в този сайт е публикувано от AUTO BILD с изричното разрешение на Axel Springer AД. Възпроизвеждането, използването и копирането във всякакъв вид и език в цялост или на части от този сайт без писмено разрешение от издателството е абсолютно забранено.

Вие ползвате публикуваната в този сайт информация доброволно и на свой риск. Авторите и собствениците на сайта не могат по никакъв начин да бъдат отговорни за каквито и да било преки или косвени вреди, възникнали от ползването на тази информация.

Авторите и собствениците на този сайт си запазват правото на промени във всяка част от него и по всяко време.

© 2016 Axel Springer AД, Германия
Всички права запазени.

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин