Volkswagen се трансформира в софтуерно ориентиран доставчик на мобилност


19
юли
2021

Volkswagen представи своя план за трансформиране на групата в софтуерно ориентиран доставчик на мобилност с ясна концентрация върху развитието на основата на силните марки и глобалните технологични платформи, осигуряващи синергични ефекти, икономии от мащаба и нови източници и възможности за печалби. „Поставихме си стратегическата цел да се изкачим до позицията на лидер на световния пазар на електрически превозни средства и сме на прав път в изпълнението на тази задача. Сега задаваме нови параметри в тази насока“, заяви главният изпълнителен директор Херберт Дийс в рамките на представянето на стратегията NEW AUTO за развитие на Volkswagen Group в периода до 2030 година.“ Следващата много по-радикална промяна е преходът към много по-безопасни, по-интелигентни и накрая към автономни автомобили. За нас това означава, че нивото на технологиите, скоростта и мащабът ще имат по-голямо значение, отколкото днес. Бъдещето на автомобила ще бъде светло! “

Горе – главният изпълнителен директор Херберт Дийс представя стратегията NEW AUTO

Volkswagen Group определя нови приоритети за развитие на компанията с цел да използва в максимална степен възможностите, които възникват и се разширяват с навлизането на електрификацията и цифровизацията в сферата на мобилността. Едновременно с това, устойчивото развитие и декарбонизацията остават неразделна част от новата стратегия. До 2030 година Volkswagen Group планира да намали въглеродния отпечатък на база жизнен цикъл на единица превозно средство с 30% спрямо 2018 година в съответствие с Парижкото споразумение за климата. През същия период се очаква делът на задвижваните изцяло с акумулаторни батерии електрически превозни средства (BEV) в гамата да нарасне до 50%, а към 2040 година се очаква почти 100% от всички нови превозни средства от марките на Volkswagen Group на основните пазари да бъдат с нулеви емисии. Volkswagen Group възнамерява да постигне пълен неутралитет на своята дейност по отношение на въздействието върху климата най-късно до 2050 година.

Очаква се основните възможности и източници на печалба и приход да се трансформират и пренасочат постепенно от автомобилите с двигатели с вътрешно горене (ДВГ) към електромобилите с акумулаторни батерии (BEV), а впоследствие и към софтуерно базираните приложения и услуги, подкрепени  и от тенденцията за навлизане на автономното движение. Очаква се през следващите 10 години пазарните обеми на автомобилите с ДВГ да намалеят с над 20%. Успоредно с това се предвижда производството на BEV да нараства бързо и постепенно да изпревари ДВГ, заемайки позицията на водеща на пазара технология на задвижване. Прогнозите на Volkswagen Group сочат, че в периода до 2030 година продажбите на софтуерно базирани услуги ще достигнат обем от приблизително 1,2 трилиона евро и така ще добавят около една трета към обема на очакваните продажби на BEV и ДВГ, с което ще постигнат над двукратно увеличение на общия обем на продажбите в сферата на мобилността от днешните около 2 трилиона евро до прогнозата от 5 трилиона евро. Очаква се също индивидуалната мобилност с използване на автомобили да продължи да съставлява 85% от пазара и бизнеса на Volkswagen като цяло.

Стабилната норма на печалба в бизнеса с ДВГ автомобили ще генерира солидния паричен поток, необходим за финансиране и ускоряване на процеса на преминаване към BEV. Очаква се контролираният ръст на производството на основата на синергичните ефекти и снижаването на себестойността на акумулаторните батерии и производствените разходи вследствие на увеличаването на мащабите и обема на производството, да доведе до постепенно подобряване на нормата на печалба при BEV моделите. От друга страна прогнозата е за по-нататъшно намаляване на маржа при ДВГ автомобилите вследствие на по-високите разходи за CO2/ Euro 7 и по-неизгодните данъчни условия. Като цяло се очаква достигане на паритет по отношение на нормата на печалба при двата вида автомобили в рамките на следващите две до три години.

Като отражение на своя нов стратегически подход, Volkswagen Group залага по-висока и амбициозна норма на оперативната печалба от оборота за 2025 година –  вместо първоначалния диапазон от 7-8% се поставя цел от 8-9% като солидна основа, на която през месец ноември 2021 година ще стъпи следващия период на планиране 70.

„Възнамеряваме да внедрим водещи в индустрията технологични платформи при нашите силни марки, за да постигнем по-големи ползи от увеличения мащаб на производството и да си осигурим още по-големи синергични ефекти в бъдеще“, посочи главният финансов директор Арно Антлиц. „Предвиждаме увеличаване на обема и мащаба на нашите BEV платформи и възнамеряваме да разработим водещ в индустрията софтуерен пакет за нашите продукти. И разбира се, ще продължим да инвестираме в технологиите за автономно шофиране и в разширяване на гамата от мобилни услуги. Очакваме в този преходен период нашият стабилен бизнес с ДВГ автомобили ще спомогне за генерирането на необходимите за осъществяването на трансформацията печалби и парични потоци.“

Volkswagen вече е предвидил 73 милиарда евро за разработка на перспективни технологии в периода от 2021 до 2025 година – мащабна сума, която представлява 50% от общия обем на инвестициите. Делът на инвестициите в електрификация и цифровизация ще бъде увеличен допълнително, а Volkswagen Group ще продължи да повишава и ефективността на инвестиционния процес и е на път да изпълни своята програма за намаляване на разходите с 5%, заложена за следващите две години. Едновременно с това Volkswagen се ангажира и с намаляване на разходите за материали с още 7% и ускорява оптимизацията на своя бизнес с ДВГ автомобили със съкращяване на броя на моделите, намаляване на гамата от ДВГ задвижвания и подобряване на ценовия микс.

Безпрецедентен платформен модел за мащабно внедряване на перспективни технологии

Комплексният подход, включващ използването на четири основни технологични платформи, цели да осигури възможност на Volkswagen Group да се възползва от безпрецедентни по своя характер и мащаб синергични ефекти при всички марки леки и лекотоварни превозни средства с частична възможност за използване и при товарни автомобили. Очаква се полезното взаимодействие да даде плодове в много области – от универсалната BEV продуктова архитектура и глобалната софтуерна платформа CARIAD, през собственото мащабно производство на акумулаторни клетки и батерии та до платформа за мобилност, която обединява хармонично множество услуги.

Meхатронната платформа е в основата на растящата гама от софтуерни услуги

С течение на времето следващото поколение мехатронна платформа SSP (Scalable Systems Platform) на Volkswagen Group ще спомогне за значително намяляване на комплексността на продуктите. Като наследник на платформите MQB, MSB, MLB, както и на MEB и PPE, това високотехнологично решение ще разшири консолидацията от три технологични платформи за ДВГ модели през две BEV платформи до финалното решение с една единна архитектура за цялата продуктова гама. В периода след 2026 година Volkswagen Group планира да започне производството на превозни средства с изцяло електрическо задвижване на платформата SSP. Освен изцяло електрическо, това следващо поколение продукти ще бъде напълно цифрово и с широки възможности за увеличаване на мащаба. Намеренията на Volkswagen Group предвиждат през жизнения цикъл на тази платформа да бъдат произведени над 40 милиона превозни средства. Подобно на актуалната платформа MEB, SSP ще бъде отворена и за други автомобилни производители.

За да подобри нивото и да ускори развитието на своите знания и опит в областта на мехатрониката, Volkswagen Group ще инвестира около 800 милиона евро в нов научноизследователски и развоен център във Волфсбург, където ще бъдат проектирани ядрото и отделните модули на SSP платформата.

Продължете на следващата страница

Още по темата