Новини » Светът на Фолксваген » Новости » Volkswagen се ориентира към по-кратки продуктови цикли и по-бързи дигитални предложения

Volkswagen се ориентира към по-кратки продуктови цикли и по-бързи дигитални предложения

0403
2022

В стремежа си да стане технологична компания, Volkswagen преструктурира своето подразделение за техническо развитие (TD) във Волфсбург. Това включва превръщането на най-голямото инженерно звено на Групата с 11 500 служители в регулатор на темпото за превръщането на бранда Volkswagen в технологична компания. Основният акцент е върху цялостния редизайн на процеса на разработка, което прави бранда интердисциплинарен, фокусиран директно върху софтуера, изискванията на клиентите и SSP, електрическата платформа на Volkswagen на бъдещето, и съсредоточен върху функциите, а не върху отделните компоненти. Очаква се това да съкрати времето за разработка с около една четвърт, да увеличи скоростта на нови версии на софтуера и също така значително да ускори производствените процеси в производството. По този начин TD ще се превърне във важен стълб за трансформацията на развитието за Групата.

„Ако автомобилът все повече се превръща в електрически задвижван софтуерен продукт, тогава неговото развитие също трябва да еволюира във всички измерения. Ние правим TD по-свързано и по-ефективно, като фокусираме нашите процеси и организация върху системи и функции, а не върху компоненти. Първо софтуер, а не хардуер. Това ще ни позволи да съкратим времето за разработка с 25 процента – в бъдеще проектите за автомобилите ще бъдат завършени за 40 месеца от момента, в който е въведена основната софтуерна архитектура, вместо 54 месеца, както преди“, каза Томас Улбрих, член на Управителния съвет, отговарящ за техническото развитие. „Тази година трансформацията ще стане видима и извън групата с центъра за развитие на Campus Sandkamp, ​​планиран за Волфсбург. Ще изразходим 800 милиона евро, за да превърнем Campus Sandkamp в най-модерния център за разработка на автомобили в света. По този начин ние подчертаваме, че TD ускорява темпото на трансформиране на Volkswagen в технологична компания“, каза Томас Улбрих.

Системно инженерство за намаляване на процеса на разработка с около 25 процента

Нарастващата свързаност на автомобилите, насочено към постигане на безпроблемна интеграция в дигиталната екосистема, и последователният фокус върху потребителското изживяване налагат редизайн на процеса на разработка. Отправната точка в развитието на един автомобил са новите функции, отговарящи на нуждите на клиентите. Следователно новият процес на разработка ще бъде фокусиран върху функциите и системите, а не върху компонентите. Известен като системно инженерство, това е често срещан подход в сложни проекти за развитие в индустрията, като например в самолетостроенето. През 90-те години на миналия век развитието на автомобилите се съсредоточи главно върху компонентите. Тъй като функциите и електрониката бяха добавени в началото на 2000-те, свързаността започна да играе все по-важна роля. Сега и в бъдеще автомобилът трябва да се разглежда като една система в цялата екосистема на клиента и да комуникира безпроблемно с всички системи извън самия автомобил. За тази цел експертите от различни специализирани звена изясняват изискванията и взаимозависимостта на ранен етап и гарантират, че системите и компонентите са конфигурирани и проектирани по подходящ начин, така че всички тези функции да могат да се слеят безпроблемно. Заедно със засилването на фокуса си върху гъвкавите работни методи, по този начин Volkswagen намалява времето за разработка с 25 процента; в бъдеще проектите за превозни средства ще бъдат завършени за 40 месеца вместо за 54 месеца, както преди. Работейки в тясно сътрудничество с Производствения отдел, TD допринася значително за оптимизирано производство, насочено към възможно производствено време от около десет часа на превозно средство.

Усъвършенстване на бъдещи умения чрез целенасочено обучение

Чрез пренасочване на TD към свързани процеси на развитие, фокусирани върху системи и функции, Volkswagen прави целенасочени инвестиции в обучение на служителите, за да подготви работната си сила за дигиталната ера. Няколкостотин служители вече са преминали обучение за нови области на работа в TD, а хиляди други ще направят същото през следващите години. До 2030 г. около 4 000 служители ще бъдат преквалифицирани за значителни нови профили на работа, докато 6 000 до 8 000 повече ще бъдат повишени, като ще получат разширено обучение. Възможностите за обучение варират от по-кратки курсове, предназначени да разширят специфичния опит, до мащабна преквалификация. Понастоящем най-дългите програми за обучение продължават до 180 дни и ще дадат на служителите възможност да работят в нови области на дейност, например квалифициран металообработчик може да стане специалист по пускане в експлоатация. По този начин Volkswagen полага основите за атрактивни работни места и запазва работните места в своето местоположение във Волфсбург в дългосрочен план.

Campus Sandkamp, ​​за да направи бъдещето на развитието видимо

Volkswagen ще изразходва 800 милиона евро за Campus Sandkamp през следващите пет години. Новият, ултрамодерен център за разработка ще вдигне летвата в развитието на автомобилите. Campus Sandkamp, ​​който ще настани повече от 4000 служители в центъра на проекта и интеграционния център, също ще бъде водещ проект за бъдещето на работата във Volkswagen. Центърът ще действа като чадър за дизайн, концептуализация, потребителско изживяване, продуктова стратегия, моделна серия, техническо управление на проекти и членове на екипа на проекта от отделите Закупуване, Финанси, Планиране на производството, Качество и Продажби.

Интеграционният център ще осигури кратки, ефективни начини за одобрение и вземане на решения между различните отдели. Неговата иновативна инфраструктура за тестване и симулация и отвореният дизайн на зоните за сътрудничество ще осигурят първокласна среда за активно системно инженерство. По този начин новите, гъвкави методи за разработка и най-съвременната работна среда ще позволят на TD да поеме пионерска роля в цялостната трансформация на Volkswagen.

SSP електрическата платформа на бъдещето и системният фокус върху софтуера ще положат основите за бъдеща мобилност

Чрез ускоряване на процеса на разработка, съсредоточаване систематично върху изискванията на клиентите и обучение на персонал за конкретни работни места, техническото развитие не само поставя основата за бъдеща мобилност, но и създава условия за разработване на задвижван от стойност, изцяло електрически, напълно свързан автомобил с Trinity, който е безпроблемно интегриран в дигиталната екосистема. За тази цел Volkswagen работи върху платформата, която Групата ще използва в бъдеще, известна като SSP (Scalable Systems Platform). Мощна и мащабируема платформа за електрическата ера, тя ще бъде внедрена за първи път през 2026 г. в проекта Trinity на Volkswagen и в крайна сметка ще обедини настоящите MEB и PPE платформи. Това ще направи SSP основата за всички марки и модели – с други думи, основата за повече от 40 милиона автомобила на Групата – и ще позволи на Volkswagen да затвърди позиционирането си като шампион на платформата. Подобно на MEB, SSP ще бъде отворен и за доставчици от трети страни. В същото време това ще позволи на автомобила да бъде напълно интегриран с нейната екосистема, като по този начин ще създаде условия за висока автономност на шофиране (ниво 4) и нови бизнес модели, базирани на употреба. Digital Lifecycle Management (DLCM) ще поддържа автомобилите на Volkswagen актуални дори след доставката, така че в бъдеще клиентите ще имат автомобил, който винаги е в крак с времето. Като масов производител, Volkswagen прави този прогрес достъпен за много хора – технологии като актуализации по въздуха (OTA) и функции при поискване (FoD) вече отговарят на това твърдение.

Чрез въвеждането на стратегията ACCELERATE брандът Volkswagen системно и своевременно ще се подготвя за дълбоките промени в автомобилната индустрия. Марката е заделила около 18 милиарда евро за инвестиции в бъдещите тенденции на електрическа мобилност, хибридизация и дигитализация до 2026 г. Като част от глобалната си електрическа офанзива, Volkswagen ще увеличи дела на своите изцяло електрически доставки в Европа до над 70 процента. В Съединените щати и Китай марката е насочена към пазарен дял на EV от над 50 процента през същия период. За да постигне това, Volkswagen ще представя поне един нов модел BEV всяка година. Целта е пълната електрификация на портфолиото от модели. Volkswagen възнамерява да бъде въглеродно неутрален най-късно до 2050 г. В същото време компанията ускорява и другите големи въпроси на бъдещето: интегрирането на софтуер в автомобила и дигиталното клиентско изживяване ще се превърнат във важни основни компетенции. При прилагането на базирани на данни бизнес модели, Volkswagen се стреми да привлече нови групи клиенти и да използва допълнителни източници на доходи. Освен това Volkswagen ще даде възможност за автономно шофиране за много хора до 2030 г. В този процес Volkswagen укрепва позицията си на най-атрактивен бранд за устойчива мобилност.

Още по темата