Volkswagen регистрира 4,2 млн. продажби от началото на годината до май

1706
2016

В сравнение с резултатите, постигнати през месец май 2015 година, броят на доставките на нови автомобили до крайни клиенти на Volkswagen Group през месец май 2016 година отбелязва ръст в размер на 1,6 процента – в световен мащаб групата е реализирала общи продажби от 871 500 автомобила. В периода от началото на 2016 година до май на клиенти са предадени общо 4,2 милиона коли, което отразява покачване от 0,8 процента в сравнение със съответния период на предходната година. В същото време в растежа на отделните региони продължават да се забелязват съществени различия. “В европейския и азиатско-тихоокеанския регион Volkswagen Group успя да постигне допълнително увеличение в обема на доставките и да регистрира стабилна възходяща тенденция,” сподели Фред Каплер, ръководител продажби на Volkswagen Group.

През май доставките до крайни клиенти на Volkswagen Group в Европа достигнаха 369 500 автомобила. Tова число съответства на ръст в размер на 4,6 процента в сравнение с данните от миналата година. В съответствие с предварителните очаквания, развитието на пазарите в Западна Европа бе с положителен знак (+3,4 процента), като най-значим принос за растежа имат германският пазар (+2,6 процента) и пазарите във Франция и Италия. През мaй силен ръст отбелязаха и пазарите в Централна и Източна Европа (+11,7 процента). В този регион продажбите все още чувстват влиянието на напрегнатата ситуация в Русия през първото тримесечие, но положителната тенденция, която се прояви през април, продължи и през май. На пазара в Русия броят на доставките до крайни клиенти през май достигна 13 200 автомобила, което е нарастване със 7,5 процента в сравнение с данните от същия период на предходната година.

Продажбите на Volkswagen Group в северноамериканския регион от началото на годината до май надхвърлиха 367 200 автомобила, отбелязвайки слаб спад в сравнение с резултата през миналата година (-1,0 процент). Докато марките Audi и Porsche успяха да регистрират рекорден ръст в този регион, броят на доставените леки автомобили за крайни клиенти на марката Volkswagen отбелязаха спад. В региона на Южна Америка, продажбите през месец май са достигнали обем от 38 100 автомобила (-20,4 процента). Tази тенденция е резултат от напрегнатата икономическа ситуация в Бразилия, където на крайни клиенти са доставени общо 23 500 автомобила – това е спад в размер на 31,1 процента в сравнение с обема, реализиран предходната година.

Стабилният от началото на годината растеж в азиатско-тихоокеанския регион намери своето продължение и през месец май, през който Volkswagen Group достави в региона общо 341 600 автомобила. Tова число отразява ръст в размер на 4.1 процента в сравнение с резултата през миналата година. Основен принос за положителното развитие имат продажбите на пазара в Китай (+4,9 процента) и Япония. В периода от началото на годината до май, на крайни клиенти в азиатско-тихоокеанския регион са предадени общо 1 708 400 автомобила, което отразява увеличение в размер на 3,3 процента.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин