Volkswagen очаква да удвои продажбите си на електромобили през 2021

2203
2021

Volkswagen отново направи сериозни инвестиции в развитието на перспективни технологии през 2020 година, влагайки сума в размер на общо 2,7 милиарда евро през този силно засегнат от пандемията от Covid-19 едногодишен период. По този начин марката положи солидни основи за успешния старт на своята нова стратегическа инициатива ACCELERATE, чиито първи ключови етапи ще бъдат постигнати още през тази година. Volkswagen очаква внушителен тласък по отношение на електрическата мобилност, като през 2021 година на крайни клиенти ще бъдат доставени над 20 000 електрически превозни средства – над два пъти повече в сравнение със същия показател през 2020 година. Постоянно движение напред демонстрира и процесът на дигитализация, и до предстоящото лято бизнес моделът 2.0 на Volkswagen ще достигне до своите първи клиенти – в шест германски града ще започне пробното предлагане на абонаментни модели и опционални допълнителни функции при поискване. През следващите няколко години марката очаква да генерира стотици милиони евро приходи от тези услуги. През лятото ще стартират и онлайн продажбите на автомобили Volkswagen.

“Справихме се успешно с пандемията от коронавируса. След предизвикателствата през първата половина на годината, успяхме да си върнем позициите благодарение на строгата дисциплина по отношение на разходите и силните резултати в областта на продажбите. Volkswagen отчете оперативна печалба в размер на 454 милиона евро преди специални разходи и добавки и по този начин отбеляза рентабилна дейност и през кризисната 2020 година. Дори и в изключително предизвикателните времена на пандемията, ние успяхме да направим значителни инвестиции в бъдещето. В резултат на това запазихме необходимата свобода за енергична трансформация на компанията, преодолявайки негативното влияние на всички предизвикателства, пред които сме изправени. Това на на свой ред ще ни даде възможност да продължим да настъпваме газта през 2021 година в рамките на новата стратегическа програма ACCELERATE “, заяви Ралф Брандщетер, главен изпълнителен директор на Volkswagen Леки автомобили.

Дисциплината по отношение на разходите и инвестициите смекчи негативните ефекти от коронавирус пандемията

С цел да противодейства на негативните ефекти вследствие на пандемията от коронавируса, през миналата година Volkswagen приложи голям брой допълнителни мерки за намаляване на разходите. В резултат на тях компанията постигна намаление на постоянните разходи с около 1 милиард евро на годишна база. Пълният ефект от стриктното управление на разходите се прояви ярко през третото и най-вече през четвъртото тримесечие. Оперативната печалба в размер на 1,4 млрд. евро през четвъртото тримесечие беше значително над нивото, регистрирано през същия период на 2019 година, а наред с това стриктното привеждане на производството в съответствие с потребителското търсене даде възможност за намаляване на нетните складови запаси с 10% в сравнение с предходната година. Като цяло и въпреки отрицателното въздействие на пандемията от Covid-19, Volkswagen постигна положителен нетен паричен поток,. Приходите от продажби достигнаха ниво от 71,1 милиарда евро (88,4 милиарда евро през 2019 година), а на крайни клиенти бяха доставени общо 5,3 милиона превозни средства (6,3 милиона през 2019 година). Компанията успя да задържи и дори да разшири своите пазарни дялове във всички основни региони на света.

Отляво надясно: Робин Ашоф, ръководител Комуникации Volkswgen, Ралф Брандщетер – СЕО Volkswagen Леки автомобили и Александер Заиц – член на Борда на директорите на Volkswagen за Счетоводство и контрол

Значителните инвестиции в авангардни технологии станаха възможни именно благодарение на стриктните мерки за управление на разходите. „През наистина извънредната 2020 година, защитата на нашата финансова свобода беше критичен фактор за постигане на успеха. Внимателно разгледахме всички наши проекти и изготвихме строго подбран списък с приоритети. Силното представяне през второто полугодие показва, че сме приложили правилните мерки“, посочи финансовият директор на Volkswagen Александер Зайц.

Ускоряване на дигитализацията –прилагане на първите етапи с абонаментни модели и онлайн покупки

Със своята нова стратегия ACCELERATE, марката Volkswagen цели още през 2021 година да достигне важни етапи в развитието на дигиталните продажби и на софтуер базираните бизнес модели в допълнение към ускоряването на електрическата мобилност.

През това лято Volkswagen ще представи пилотен абонаментен модел за ID.3 в шест германски града. Тези авангардни проекти ще предлагат и ще изследват отношението на потребителите към схемата на заплащане въз основа на ползването, както и към опционални функции като навигационни услуги например. Ключова предпоставка за успеха на допълнителните дигитални функции е позицията на Volkswagen на единствения голям автомобилен производител, способен да осигури онлайн ОТА (over-the-air) актуализации при моделите ID.3 и ID.42 на всеки 12 седмици – технологично нововъведение, което също ще стартира  през лятото. В бъдеще компанията очаква да генерира допълнителни приходи през целия период на експлоатация на автомобилите от марката, които ще възлязат на стотици милиони евро през следващите години.

През текущата фискална година Volkswagen ще достигне важен етап и в развитието на онлайн продажбите – клиентите ще могат да направят важни стъпки от процеса на покупката на своите ID.3 и ID.4 онлайн преди да приключат сделката в местното търговско представителство на марката. От лятото клиентите ще получат възможност за осъществяване онлайн на целия процес по закупуването на моделите от ID. фамилията – от индивидуалната конфигурация на желания модел до сключването на договора за лизинг. По този начин Volkswagen ще се превърне в един от първите автомобилни производители, който ще даде на своите клиенти в Германия възможността да закупят своя електромобил изцяло онлайн.

Също през лятото, заедно със своите дилъри, марката Volkswagen ще разкрие и цифрова платформа за предлагане на автомобили на склад и употребявани автомобили. Клиентите ще могат да направят своя избор от изключително богата гама и да закупят онлайн желания автомобил. Впоследствие възможността за онлайн покупки ще бъде представена последователно на европейските пазари. Едновременно с това, дилърите ще останат както неразделна част от процеса на онлайн продажбите, така и най-важното свързващо звено между марката и нейните клиенти.

Volkswagen ускорява своята кампания за електрификация

Първите екземпляри от новия ID.4 ще бъдат доставени на своите нови собственици на много европейски пазари още преди края на месец март, като доставките в Германия ще започнат на 26 март. В общоевропейски мащаб още към края на февруари бяха регистрирани общо 23 500 поръчки за новия модел. До края на годината Volkswagen ще представи още версията с двойно предаване ID.4 GTX, новото ID.5 Сoupé, както и предназначените специално за китайския пазар модели ID.6 X/CROZZ.

С това допълнително разширение на продуктовата гама, компанията увеличава бързо производствените обеми на своите изцяло електрически модели, а използването на модулната конструктивна архитектура MEB става все по-мащабно в глобален план. „По този начин марката Volkswagen утвърждава своята позиция на шампион по отношение на модулните платформи в състава на Volkswagen Group – в момента около 80% от обема на марките от групата използват технологична основа, осигурена от Volkswagen“, сподели Ралф Брандщетер. Плановете на Volkswagen през тази година включват доставката на крайни клиенти на около 300 000 напълно електрически автомобила, както и около 150 000 хибридни модела.

Volkswagen започна добре годината – през първите два месеца на 2021 продажбите на изцяло електрически BEV модели в световен мащаб достигнаха 15 500 екземпляра, въпреки свързаните с Covid-19 ограничения на много пазари – това е ръст от 51% в сравнение със същия период на 2020 година. На пазара в Германия бе отбелязан впечатляващ ръст от цели 143%. По отношение на хибридните автомобили марката достави на крайни клиенти общо 16 300 PHEV (plug-in хибриди), с което отбеляза увеличение в размер на 174% в световен мащаб и на 291% на пазара в Германия.

Перспективи за 2021 година – завръщане към печелившата линия на растеж

В бъдеще Volkswagen ще продължи да се фокусира изцяло върху ефективността, за да финансира планираните бъдещи инвестиции в електрификация и цифровизация на продуктовата гама и услугите в размер на 16 милиарда евро в периода до 2025 година. За изпълнението на тази цел компанията е предвидила четири основни подхода. Въз основа на успехите, постигнати през изминалата фискална година се цели 5% намаление на постоянните разходи в периода до 2023 година. За постигането на тази цел ще спомогнат мерки като замразяването на размера на работната сила на нивото от месец януари 2021 година, съчетано с постигането на договорености за частично пенсиониране в съответствие със общите правила на споразумението с профсъюзния съвет. Сред другите цели са увеличаване на производителността на производствените звена с 5% всяка година, намаляване на материалните разходи със 7% и устойчиво подобряване на рентабилността на регионално равнище. Въпреки негативните ефекти на кризата с коронавируса, Volkswagen вече е на път през тази година да излезе от зоната на негативните резултати дори на пазарите в САЩ и Южна Америка.

Volkswagen очаква рязко нарастване на обема на продажбите през следващата година и едновременно с това се стреми към значително увеличение на приходите от продажби на годишна база. По отношение на оперативната печалба на база продажби, Volkswagen се стреми към влизане в целевия коридор от 3% до 4% през 2021 година. Според Александер Зайц „Въпреки проблемите, причинени от пандемията от коронавируса, ние ще продължим да работим последователно за постигане на нашата цел за марж на печалба от 6% към 2023 година. “

В същото време постигането на тези цели ще зависи както от хода на пандемията от Covid-19 на ключовите пазари на компанията, така и от наличието на достатъчни количества полупроводникови елементи на световния пазар на електронни компоненти.

Още по темата