Volkswagen намалява с до 50% себестойността на батериите за електромобили

1603
2021

Вчера, в рамките на първото по рода си събитие Power Day, Volkswagen Group представи своята пътна карта за технологично развитие в областта на акумулаторните батерии и зарядните решения в периода до 2030 година. Основните цели на перспективната програма за развитие са значително намаляване на технологичната сложност и производствената себестойност на акумулаторните батерии, което на свой ред да направи електромобилите по-привлекателна и реалистична възможност за колкото се може по-широк кръг потребители. В същото време Volkswagen Group ще се стреми да гарантира сигурни доставки на акумулаторни клетки в периода след 2025 година. Само в Европа до края на десетилетието трябва да бъдат изградени шест гигафабрики с общ производствен капацитет от 240 ГВтч. Volkswagen Group ще се стреми енергично и към разширяване на обществената мрежа от бързозарядни станции в световен мащаб, като именно в тази насока в Европа вече е договорено сътрудничество с енергийните компании BP (Великобритания), Iberdrola (Испания) и Enel (Италия).

Д-р Херберт Дийс

„За нас електрическата мобилност се превръща в основен бизнес и ние ще интегрираме систематично необходимите допълнителни етапи във веригата на стойността. Нашият основен стремеж е да си осигурим дългосрочната водеща позиция в надпреварата за най-добрата акумулаторна батерия и най-доброто потребителско преживяване в настъпващата епоха на мобилност с нулеви емисии “, заяви Херберт Дийс, председател на управителния съвет на Volkswagen Group. Основната отговорност за изпълнението на технологичната пътна карта сред марките на концерна ще бъде поверена на Volkswagen Group Components, ръководена от отговорния за технологичното развитие член на управителния съвет на Volkswagen Group и главен изпълнителен директор на Volkswagen Group Components Томас Шмал.

Volkswagen цели значително увеличаване на обема на производството на акумулаторни клетки в Европа

Volkswagen Group продължава ускорено изгражденето и развитието на своите производствени мощности и техния капацитет в Европа, за да отговори на нарастващото търсене на акумулаторни клетки. „Стремежът ни заедно с нашите партньори е в периода до 2030 година да разполагаме с общо шест завода за акумулаторни клетки в Европа, които да гарантират сигурността на доставките“, пояснява стратегията Томас Шмал. Очаква се към момента на окончателното им завършване, капацитетът на новите производствени мощности да достигне обем от 240 ГВтч обща енергийна стойност на годишна база. С тази стъпка Volkswagen ще даде своя активен принос за постигане на целите на Зелената сделка на Европейския съюз. Първите два завода ще заработят в шведския град Шелефтео и в германския Залцгитер. В отговор на повишеното търсене, Volkswagen реши да преориентира досегашния си план по отношение на производството на акумулаторни елементи и да концентрира производството на своите първокласни клетки в гигафабриката „Northvolt Ett“ в шведския град Шелефтео в сътрудничество с местната компания Northvolt. Производството на тези клетки трябва да започне през 2023 година и ще се разширява постепенно до достигане на годишен капацитет в размер на до 40 ГВтч.

Томас Шмал

Гигафабриката, която в момента работи за Volkswagen в германския град Залцгитер, от 2025 година ще започне производството на унифицираната акумулаторна клетка за масовия пазарен сегмент с големи производствени обеми, ще разработи и ще внедри редица нововъведения в производствения процес, конструкцията и химията на клетките. В Залцгитер също се планира производствен капацитет на акумулаторни клетки с обща енергийна стойност до 40 ГВтч годишно. Това преориентиране ще доведе до повишение на икономиите от мащаба и ще намали сложността на производството. И двете гигафабрики ще се захранват с електричество от възобновяеми енергийни източници. В момента се обмислят потенциални площадки и партньори за изграждане на други производствени мощности за акумулаторни клетки.

Новата унифицирана акумулаторна клетка ще доведе до значително снижаване на производствената себестойност от 2023 година

Volkswagen се стреми към постигането на значителен напредък в развитието на цялостната система на акумулаторните батерии и на всички нейни компоненти включително и самите клетки. „Стремим се към намаляване на себестойността и технологичната сложност на

акумулаторната батерия при едновременно увеличаване на работните характеристики и произтичащия от тях автономен пробег“, посочи Томас Шмал, отговорният за технологичното развитие член на борда на Volkswagen. „Именно това в крайна сметка ще направи електрическата мобилност достъпна и ще я превърне в доминиращата технология за задвижване.“ Освен от планираното собствено производство, значителни ползи по отношение на производствените разходи се очакват преди всичко вследствие на въвеждането на новата унифицирана акумулаторна клетка. Тя ще бъде пусната през 2023 година, ще се използва от различни марки и се предвижда към 2030 година да бъде част от до 80% от всички електрически превозни средства във Volkswagen Group. Допълнителни икономии ще бъдат постигнати чрез оптимизиране на вида на използваните акумулаторни клетки, внедряване на иновативни производствени методи, както и на последователен и всеобхватен процес на рециклиране. С тези стъпки Volkswagen ще се стреми към постепенно намаляване на производствените разходи при акумулаторните батерии в базовия пазарен сегмент с до 50%, а в масовия сегмент от пазара с големи производствени обеми – с до 30%. „И по отношение на акумулаторните батерии ще използваме реализираните от нас икономии от мащаба в полза на нашите клиенти. Възнамеряваме да снижим средната цена на акумулаторните комплекти до ниво от значително под 100 евро за киловатчас, което в крайна сметка ще направи електрическата мобилност достъпна и ще я превърне в доминиращата технология за задвижване”, споделя Томас Шмал.

Интеграция на веригата на стойността

В допълнение към внедряването на унифицираната акумулаторна клетка и последователното разширяване на собственото производство, новата технологична пътна карта на Volkswagen Group ще се фокусира и върху интегрирането на повече стъпки по цялата верига на формиране на стойността – чак до процеса на индустриализираното рециклиране. В тази връзка и заедно с избрани стратегически партньори, Volkswagen ще се стреми към осигуряването на стабилни дългосрочни доставки на акумулаторни клетки за електрическата си офанзива. В допълнение към ползите от намалените производствени разходи се очаква напредък по отношение на енергийния капацитет на акумулаторните елементи, както и на подобряване на възможностите за бързо зареждане. Новата призматична унифицирана акумулаторна клетка предлага и най-добрите условия за лесен преход към т.нар. твърдотелни (solid state) акумулатори – следващият качествен скок в развитието на елементите за съхранение на енергия, който Volkswagen очаква към средата на десетилетието. Volkswagen Group се фокусира последователно и върху развитието на стратегическите сътрудничества и ефективното използване на наличните ресурси както по отношение на акумулаторните батерии, така и на зарядните решения. Групата се придържа към стратегическите си финансови цели и продължава да се стреми към съотношение на капиталовите разходи от

около 6% към 2025 година и постигане на чист нетен паричен поток от над 10 млрд. евро на годишна база в основния автомобилен бизнес.

Разширение на глобалната мрежа от бързозарядни станции – сътрудничество с BP, Iberdrola и Enel

Офанзивата на Volkswagen в областта на акумулаторните батерии е придружена и от широкомащабно разширяване на мрежата от станции за бързо зареждане. Заедно със своите партньори, в периода до 2025 година компанията възнамерява да поеме управлението на мрежа от около 18 000 обществени бързозарядни станции на територията на цяла Европа. Тази стъпка ще представлява петкратно разширяване на съществуващата в момента мрежа от станции за бързо зареждане и се очаква да покрие около една трета от обема на прогнозното общо търсене на континента към 2025 година.

Предвижда се това да бъде осъществено чрез поредица от стратегически партньорства в допълнение към участието на компанията в съвместното предприятие IONITY. Volkswagen възнамерява да изгради около 8 000 пункта за бързо зареждане в цяла Европа заедно с BP. Бързозарядните станции със зарядна мощност от 150 кВт ще бъдат инсталирани на площадките на общо 4 000 бензиностанции на BP и ARAL, по-голямата част от които на територията на Германия и Великобритания. В сътрудничество с Iberdrola, Volkswagen ще покрие с мрежа от зарядни станции и основните пътни артерии и на територията на Испания, а в Италия Volkswagen се стреми към сътрудничество с Enel за създаване на мрежа от станции за бързо зареждане както по магистралите, така и в градските райони. В периода до 2025 година Volkswagen ще инвестира общо около 400 милиона евро в европейската програма, а партньорите на компанията ще направят значителен обем допълнителни инвестиции.

Volkswagen разширява мрежата от обществени бързозарядни станции и на територията на САЩ и Китай. Electrify America планира изграждането на около 3500 пункта за бързо зареждане в Северна Америка до края на годината, а Китай Volkswagen се стреми до 2025 година да изгради мрежа от общо 17 000 бързозарядни станции чрез съвместното предприятие CAMS.

Volkswagen превръща електромобилите в част от енергийната система

В бъдеще Volkswagen възнамерява да интегрира електромобилите в частни, търговски и обществени енергийни системи. По този начин ще стане възможно например „зелената”, екологично чиста електроенергия, получена от фотоволтаични инсталации да бъде съхранявана в акумулаторните батерии на автомобила и да се подава обратно в домашната електромрежа при необходимост. По този начин потребителите ще бъдат не само по-

независими от обществената мрежа за електроснабдяване, но и ще могат да спестяват средства пари и да спомогнат за намаляването на емисиите на CO2. Моделите, използващи технологичната основа на разработената от Volkswagen модулна платформа за електромобили MEB, ще могат да поддържат тази технология още от 2022 година. Volkswagen ще предлага на своите клиенти и пълен пакет с всички хардуерни модули и цифрови услуги от двупосочния стенен заряден модул (wallbox) до софтуера за управление на енергийните потоци в системата. Предвижда се тази технология скоро ще бъде използвана и в по-големи  мащаби – например в жилищни сгради, в предприятия или в обществената електропреносна и електроразпределителна мрежа.

Още по темата