Toyota представя T-Mate, нов бранд в портфолиото си

2511
2021

Toyota поема сериозен ангажимент за осигуряване на възможно най-високи стандарти по отношение на безопасността в своите автомобили, търсейки непрестанно възможности за внедряване на нови технологични решения, спомагащи за предотврятяване на пътнотранспортни произшествия и за подобряване на безопасността както на водача и пътниците в автомобила, така и на другите участници в движението. Този подход дава възможност за създаването на ново поколение модерни системи за асистенция на водача (популярни и под съкращението ADAS), които играят все по-сериозна роля за повишаване на безопасността на автомобилното движение.

Обявявайки засилването и разширяването на обхвата на своя ангажимент по отношение на безопасността, Toyota представя Toyota T-Mate – новото обединяващо име за всички системи за безопасност и ADAS в автомобилите на компанията.

Новото наименование обхваща богата гама от системи, насочени към подобряване на безопасността в много ситуации на пътя – от маневри за паркиране до шофирането по градските улици и магистралите.

Еволюцията на технологиите за безопасност доведе до все по-широко и масово използване на различни сензори, радари и камери за непрекъснато наблюдение не само на поведението на автомобила, но и на околната среда и на движещите се в близост други участници в движението. Благодарение на получената по този начин информация, системите предупреждават водача за потенциалните опасности и при необходимост се намесват активно в работата на спирачната система, кормилната уредба и управлението на двигателя с цел да спомогнат за предотвратяване или за смекчаване на последиците от евентуални злополуки на пътя.

Обединяващото наименование Toyota T-Mate дава възможност на Toyota за нов начин на фокусиране на вниманието върху реалните предимства на своите ADAS в момент, в който автомобилната индустрия върви към бъдеще с автомобили със съвременни системи за автоматизирано управление и автономно движение.

Toyota се възползва и от възможността да разясни предимствата на ADAS по по-лесен за възприемане от страна на потребителя начин и да подчертае способността на всеки автомобил на марката да „бди“ постоянно за хората във всяко пътуване.

T-Mate обединява системите в състава на Toyota Safety Sense с другите активни системи за асистенция на водача при шофиране и паркиране, не само, за да направи шофирането по-лесно и безопасно, но и да осигури активна защита на всички пътници в автомобила и на другите участници в движението в различни ситуации на пътя.

Непрекъснатото развитие на модерните високотехнологични системи за безопасност и широкото им внедряване в цялата продуктова гама на марката потвърждава ангажимента на Toyota към усилията за намаляване на броя на произшествията на пътя.

Следвайки тази философия, дебютът на T-Mate съвпада с представянето на последното поколение Toyota Safety Sense, включващо редица новъведения и подобрения на съществуващите мерки за безопасност.

Системата за превантивна защита от сблъсък Pre-Collision System предлага за първи път контрол на ускорението при ниска скорост на движение (Acceleration Suppression) и Асистент при включване в трафика на кръстовища (Intersection Cut-In Traffic Assist), както и подобрена функция за разпознаване на приближаващи автомобили (Oncoming Traffic) и Асистент за маневри в кръстовища (Intersection Turn Assist).

Сред другите нови функции на TSS са системата за аварийно спиране при спешни случаи EDSS (Emergency Driving Stop System) и облачната актуализация на софтуера по безжичен път OTA (Over The Air), които поддържат актуалността на функциите в реално време и добавят нови в целия период на експлоатация на автомобила.

Пакетът T-Mate варира в зависимост от предлаганите в конкретните модели и/ или нива на оборудване автомобили системи за асистенция и безопасност.

Новото обединяващо наименование ще бъде въведено на европейските пазари в рамките на представянето на новите продукти и сезонните програми на компанията.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин