Toyota България, Българският олимпийски комитет и Българската параолимпийска асоциация обявяват старт на партньорство до 2024 г.


5
февр.
2018

Българското тристранно сътрудничество е продължение на глобалното партньорство между Тойота Мотор Корпорейшън, Международния олимпийски комитет и Международния параолимпийски комитет за осигуряване на мобилност във всички форми и логистична експертиза.

Като компания за мобилност, Toyota се посвещава на „Свободата на движение за всички“

Партньорството е част от стартиралата миналата година глобална инициатива на Toyota Motor Corporation (Toyota) “Start Your Impossible”, която цели да вдъхнови всички нейни клиенти, партньори и служители и да ги свърже с основните ценности на компанията. В ерата на бързо технологично и екологично развитие, „Start Your Impossible“ отбелязва ангажимента на Toyota да подкрепи създаването на по-приобщаващо и устойчиво общество, в което всеки може да преодолее невъзможното.

Toyota вярва, че мобилността надхвърля автомобилите; движението служи за преодоляване на предизвикателствата и за постигане на мечтите. Инициативата „Start Your Impossible“ отразява тези ценности и подчертава целта на компанията да осигури свобода на движение за всички. „Искаме да споделим това мислене с всички, включително и с клиентите ни, за да можем да се справим с това предизвикателство  заедно.“, каза президентът на Toyota Акио Тойода.

От основаването си като производител на тъкачни станове, Toyota се води от ангажимента да допринася за доброто на цялото общество. През дългата си история компанията се превръща в новаторски лидер, който даде възможност за електрификация на автомобилите в масов мащаб с развитието на хибридната електрически автомобил Prius преди 20 години, а в последните години и с развитието на Mirai – автомобил с водородни горивни клетки. Тойота вижда алтернативните задвижвания, автоматизираните автомобили, мобилността като услуга и роботиката като сериозни възможности за развитие.

Като световен партньор на Олимпийските игри и Параолимпийските игри Toyota има за цел да насърчи създаването на мирно общество без дискриминация чрез спорта и ангажимент за създаване на устойчиво общество чрез мобилност. Ценностите на Toyota за непрекъснато усъвършенстване и уважение към хората се споделят от Олимпийските и Параолимпийските игри, които обединяват целия свят в приятелство и солидарност, за да отпразнуват най-високото осъзнаване на човешкия потенциал.

„През цялата ни история Toyota направи невъзможното възможно чрез иновации и страст и непрекъснато оспорва на дефиницията за невъзможно. Днес автомобилната индустрия очевидно е в най-драматичния си период на промяна и в същото време Toyota продължава да се ангажира да прави все по-добри автомобили. Също толкова важно, ние разработваме решения за мобилност, които да помогнат на всеки да се наслаждава на живота си, и поемаме нашия ангажимент да създадем едно все по-добро общество през следващите 100 години и след това. За да се случи това, трябва да мечтаем отвъд конвенционалните превозни средства и да създадем нови форми на мобилност, които да преодоляват днешните граници и да решат проблемите на утрешния ден. Споделяме тази мечта и този дух на непрекъснато усъвършенстване с Олимпийските и Параолимпийските спортисти, които всеки ден преодоляват собствените си граници. Надявам се, че Олимпийските и Параолимпийските игри ще създадат възможност за всички, свързани с Тойота, да отправят предизвикателство към невъзможното“.

Още по темата

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >