Siemens Energy и Porsche напредват в разработването на климатично неутрално е-гориво съвместно с партньори


8
дек.
2020

Съвместно с производителя на спортни автомобили Porsche и група от международни компании Siemens Energy разработва и осъществява пилотен проект в Чили, чийто очакван резултат е първият в света интегриран индустриален завод за производството на синтетични климатично неутрални горива (е-горива). В пилотната фаза около 130 000 литра е-горива ще се произвеждат още от 2022 г. В следващите две фази капацитетът ще бъде увеличен до около 55 милиона литра е-горива годишно до 2024 г. и около 550 милиона литра до 2026 г. Porsche ще бъде основният клиент на екологичното гориво. Другите партньори в проекта са енергийната фирма AME и петролната компания ENAP от Чили, както и италианската енергийна компания Enel.

Пилотният проект „Haru Oni“ в район Магалянес се възползва от отличните условия на вятър в южната част на Чили за производството на климатично неутрално гориво от екологична вятърна енергия. Като част от националната водородна стратегия на Германия Siemens Energy ще получи безвъзмездна помощ от около 8 млн. евро в подкрепа на проекта от Федералното министерство на икономиката и енергетика, съобщи Министерството.

Кристиан Брух, главен изпълнителен директор на Siemens Energy: „Създаването на устойчива енергийна икономика се нуждае от преосмисляне. Възобновяемата енергия вече няма да се произвежда само там, където е необходима, а там, където природни ресурси като вятър и слънце са широкодостъпни. Така по целия свят ще възникнат нови вериги за доставки за пренасяне на възобновяемата енергия от един регион в друг. Това е особено важно за Германия, която – по същество – трябва да внася енергия, за да отговори на търсенето в национален мащаб. Водородът ще играе все по-важна роля в съхранението и транспортирането на енергия. Затова подкрепата на германското правителство за проекта е важен сигнал.“ 

Оливър Блуме, главен изпълнителен директор на Porsche: „Електрическата мобилност е основен приоритет за Porsche. Е-горивата за автомобили са важно допълнение към това –  ако се произвеждат в части на света, където има излишък на устойчива енергия. Те са допълнителен елемент по пътя към декарбонизацията. Техните предимства се основават на лесното им приложение: е-горивата могат да се използват в двигатели с вътрешно горене и plug-in хибриди и могат да използват съществуващата мрежа от бензиностанции. Чрез тяхното използване можем да дадем допълнителен принос към опазването на климата. Като производител на ефективни и високопроизводителни двигатели ние имаме широк технически експертен опит. Ние знаем точно какви горивни характеристики трябва да имат нашите двигатели, за да работят с минимално въздействие върху климата. Нашето участие в първия в света интегриран завод за е-горива подкрепя развитието на алтернативните горива на бъдещето.“

Петер Алтмайер, федерален министър на икономиката: „Водородът е ключов компонент за успешното осъществяване на енергийната трансформация във всеки един сектор. Затова с националната водородна стратегия ние целим да се възползваме от възможностите, които водородът предлага за климатичната, енергийната и икономическата политика. Ние знаем, че няма да можем да покрием националното търсене само от вътрешно производство и ще се нуждаем от международни партньорства. Затова съм особено щастлив да видя, че Siemens Energy и Porsche развиват производствен капацитет в други държави, заедно със структури за внос, за екологичен водород и производните му продукти. Благодарение на германския експертен опит за първи път в света иновация от лабораторията сега ще бъде приложена в интегриран завод.“

Siemens Energy разработва съвместно проекта „Haru Oni“ (известен още като проекта HIF) и служи като системен интегратор за покриване на цялата верига на стойността – от генерирането на енергия с вятърни турбини на Siemens Gamesa през производството на екологичен водород до превръщането му в синтетично гориво. Гъвкавата PEM (Proton Exchange Membrane – протонна обменна мембрана) електролиза на компанията е напълно подходяща за използване на непостоянната вятърна енергия.

Като основен потребител на горивото, Porsche планира първоначално да използва е-горивата от Чили в знакови проекти. Те включват използването на е-гориво в автомобили на Porsche за моторните спортове, в центровете за преживявания на Porsche, а в бъдеще и в серийните спортни автомобили. Производителят на спортни автомобили ще стартира с първоначална инвестиция от близо 20 милиона евро.

AME е основният разработчик и собственик на проектната компания HIF (високо иновативни горива). Enel съфинансира завода с фокус върху вятърната енергия и електролизата. ENAP ще подпомага проекта чрез предоставяне на оперативен персонал и с поддръжка и логистика.

С отличните си климатични условия за вятърна енергия и свързаната с нея евтина електроенергия Чили има много голям потенциал в международен мащаб за производство, износ и местно ползване на екологичен водород. За да генерират екологичен водород електролизери използват вятърна енергия за разлагане на водата до двата й основни компонента: кислород и водород. Следващата стъпка включва филтриране на CO2 от въздуха и последващото му свързване с екологичния водород до образуване на синтетичен метанол. Резултатът е възобновяем метанол, който може да се превърне в екологично гориво чрез технологията за преобразуване на метанол в бензин MTG (Methanol To Gasoline), която ще бъде лицензирана и подкрепена от ExxonMobil.

Още по темата

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >

Бюлетин