Scania преустанови временно дейността си заради екологията


25
сеп.
2019

Централният офис и всички производствени обекти и местните подразделения на Scania по целия свят спряха работа за един час, за да проведат обучение за влиянието на климатичните промени и устойчиви операции за 52 000 служители на компанията.

„Ние вярваме, че увеличаването на знанията за изменението на климата е от решаващо значение, за да можем да постигнем целите на споразумението в Париж“, казва президентът и изпълнителен директор на Scania Хенрик Хенрикссон. „Денят на климата е поредна стъпка в едно пътуване, което предприехме преди няколко години. При подготовката за този ден, реакцията на служителите в нашата организация беше поразителен. Това показва, че насочването към устойчива транспортна система сега, което е настоящата глобална цел на Scania, идва от нашето наследство, култура и ценности“, допълни Хенрикссон.

Как протече Денят на климата за Scania

Във всички офиси и подразделения на компанията в целия свят бе разпространен пакет за обучение на повече от 30 езика. В рамките на дискусията служителите научиха повече за изменението на климата и обсъждаха идеи и концепции за подобряване работата на Scania по устойчив начин, който да намали въздействието на компанията върху околната среда във всеки аспект от дейността й. Освен че научаваме повече за пагубните последици от изменението на климата, мениджърите са се обърнали към служителите в съответните групи да предложат мерки, които могат да намалят климатичния им отпечатък на работното място в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план. Обещават, че ще се възползват от предложенията и ще реализират на практика част от идеите на хората от екипа, защото всички гласове на Scania е важно да бъдат чути.

Още по темата

Бюлетин

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >