Rolls-Royce ще предлага само електромобили, BMW Group доразвива твърдотелните батерии

1009
2022

BMW Group поставя специален акцент върху най-ниски емисиите на CO2 и потреблението на ресурси за производство още във веригата за доставки. За производството на батерийните клетки, производителите на клетки ще използват кобалт, литий и никел, които отчасти се състоят от вторичен материал, т.е. суровини, които не са наскоро добити, но вече са били в кръговрата на материалите. Заедно със задължението да използва само зелена електроенергия от възобновяеми енергийни източници за производството на батерийни клетки, BMW Group ще намали COотпечатъка при производството на батерийни клетки с до 60 % в сравнение с настоящото поколение батерийни клетки. Повторното използване на суровини ще бъде един от факторите за успех на електрическата мобилност в бъдеще. Кръговите цикли намаляват нуждата от нови суровини, намаляват риска от нарушаване на екологичните и социалните стандарти във веригата на доставки и обикновено водят до значително по-ниски емисии на CO2. Следователно дългосрочната цел на BMW Group е да използва напълно рециклируема акумулаторна клетка. В Китай компанията в момента изгражда затворен цикъл за повторно използване на суровините никел, литий и кобалт от високоволтови батерии, като по този начин полага основата за ориентиран към бъдещето цикъл на материалите. Суровините кобалт и литий, използвани за новото поколение батерийни клетки на BMW, ще се доставят от сертифицирани мини. По този начин компанията получава пълна прозрачност относно методите за добив и може да осигури отговорен добив. Доставката на двете суровини от сертифицирани мини се извършва или директно от BMW Group, или от производителя на батерийни клетки. От дълги години BMW Group участва в инициативи, които разработват стандарти за отговорен добив на суровини и, чрез сертифицирането на мини, изискват спазване на екологичните и социални стандарти при добива на суровини. Това също така прави компанията технологично, географски и геополитически по-независима от отделни находища и доставчици.

Разработка на бъдещите BMW батерийни клетки в lnhouse центрове по компетентност

BMW Group непрекъснато работи върху по-нататъшното развитие на системите за съхранение на енергия. Технологията за съхранение от шесто поколение също предлага за първи път възможност за използване на катоди от литиево-железен фосфат (LFP). В резултат на това критичните суровини кобалт и никел в катодния материал могат да бъдат напълно премахнати. В същото време BMW Group последователно развива и разработките на твърдотелни батерии (All-Solid-State Batteries, ASSB).

Компанията има за цел да може да представи готови за серийно производство високоволтови батерии от този тип до края на настоящото десетилетие. BMW Group ще представи демонстрационен автомобил с тази технология много преди 2025 г. От 2008 г. насам BMW Group работи върху последователното надграждане на своя опит в областта на технологията на батерийните клетки. От 2019 г. това ноу-хау е обединено в Центъра за компетентност на акумулаторните клетки (Battery Cell Competence Center, BCCC) на BMW Group в Мюнхен. BCCC обхваща цялата верига на стойността от научноизследователска и развойна дейност до проектиране и възможностите за производство на батерийни клетки. За да може бързо и ефективно да прилага иновациите в областта на технологията на батерийните клетки, BMW Group използва мрежа от около 300 партньора, които си сътрудничат с утвърдени компании, стартиращи фирми и университети. Придобитите по този начин знания ще бъдат затвърдени в бъдеще в новия център за компетентност за производство на батерийни клетки (Cell Manufacturing Competence Center, CMCC) в Парсдорф близо до Мюнхен. Там в края на 2022 г. ще започне пускането в експлоатация на близки до серийното производство образци от бъдещото поколение батерийни клетки на BMW, които след това ще се използват в Neue Classe от 2025 г. Пилотната линия в центъра за компетентност прави възможно анализирането и разбирането на производствения процес на клетката при условия, близки до серийните. Това помага да се анализират бъдещите доставчици в производството на клетки въз основа на техния собствен опит и спецификации. Това означава, че производството на батерийни клетки може да бъде допълнително оптимизирано по отношение на качество, производителност и разходи.

Новоразработените BMW кръгли батерийни клетки са оптимално съобразени с архитектурата на Neue Classe

Neue Classe ще допринесе значително за увеличаване на обема на продажбите

С бързо разширяващата се продуктова гама и голямото търсене, BMW Group се стреми да има повече от два милиона напълно електрически превозни средства по пътищата до края на 2025 г. От средата на десетилетието изцяло електрическата гама на Neue Classe ще има значителен принос към обема на продажбите на BMW Group. Новият клас има потенциала да ускори още повече навлизането на пазара на електрическата мобилност: делът от 50 % на изцяло електрическите автомобили в глобалните продажби на BMW Group би могъл да бъде достигнат преди 2030 г.

От началото на 2030 г. гамата на марката MINI вече ще бъде само електрическа. Rolls-Royce също ще стане чисто електрическа марка от 2030 г. Освен това всички бъдещи нови модели на BMW Motorrad в областта на градската мобилност ще бъдат изцяло електрически.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин