Renault намалява двойно вариантите на двигателите си

1401
2021

След одобрение от страна на Борда на директорите, Лука де Мео, главен изпълнителен директор на Groupe Renault, представя „Renaulution“, нов стратегически план, чиято цел е да измести стратегията на Groupe Renault от обем към стойност.

Стратегическият план е структуриран в 3 фази, които се стартират паралелно:

 • “Resurrection” (възкресение), продължаваща до 2023 г., ще се фокусира върху възстановяването на маржа и генерирането на приходи;
 • “Renovation” (обновяване), обхващаща периода до 2025 г., ще доведе до обновени и обогатени гами продукти, подхранващи рентабилността на марките;
 • “Revolution” (революция), започваща от 2025 г., ще пренасочи бизнес модела към технологии, енергия и мобилност, превръщайки Groupe Renault в лидер във веригата на стойността на новата мобилност.

Планът Renaulution ще възстанови конкурентоспособността на Groupe Renault чрез:

 • усъвършенстване на план 2o22 и повишаване на инженерната и производствена ефективност за намаляване на фиксираните разходи и за подобряване на променливите разходи в световен мащаб;
 • оползотворяване на текущите индустриални активи на Groupe Renault и електрическото лидерство в Европа;
 • надграждане на Алианса за увеличаване обхвата на продукти, бизнес и технологично покритие;
 • ускоряване на мобилността, енергийните услуги и услугите, свързани с данни;
 • стимулиране на рентабилността чрез 4 диференцирани бизнес подразделения, базирани на упълномощени марки, ориентирани към клиентите и пазарите.

Този план ще бъде стартиран от нова организация: функциите, начело с инженерството, са отговорни за конкурентоспособността, разходите и времето, необходимо до лансиране, на продуктите на марките. Пълноценните, ясни и диференцирани марки управляват своята рентабилност.

В съответствие с тази организация, ориентирана към стойността, компанията вече няма да измерва своите резултати по пазарни дялове и продажби, а по рентабилност, генериране на приход и ефективност на инвестициите.

Groupe Renault си поставя нови финансови цели:

 • до 2023 г. има за цел да достигне над 3% оперативен марж, около 3 млрд. евро кумулативен автомобилен оперативен свободен паричен поток (2021-23) и по-ниски инвестиции (НИРД и капиталови разходи) до около 8% от приходите,
 • до 2025 г. се стреми към минимум 5% оперативен марж, около 6 млрд. евро кумулативен автомобилен оперативен свободен паричен поток² (2021-25) и подобрение на ROCE с поне 15 пункта в сравнение с 2019 г.

Планът Renaulution включва следните основни елементи:

 1. Ускоряване на ефективността на функциите, от което ще зависят конкурентоспособността, разходите, времето за разработка и времето за лансиране.
 2. Инженерна и производствена ефективност, скорост и производителност, подсилени от Алианса:
  • Рационализиране на платформите от 6 на 3 (с 80% от обемите на Groupe Renault, базирани на три платформи на Алианса) и силови агрегати (от 8 на 4 семейства)
  • Всички нови модели, възползващи се от съществуващите платформи, ще бъдат на пазара след по-малко от 3 години
  • Корекция в размера на производствения отпечатък от 4 млн. единици през 2019 г. на 3,1 млн. единици през 2025 г. (стандарт Harbour)
  • Преоткрита ефективност с доставчиците        
 3. Преориентиране на международния отпечатък на Groupe Renault към бизнес с високи маржове: особено в Латинска Америка, Индия и Корея, като същевременно използва конкурентоспособността в Испания, Мароко, Румъния, Турция и създава повече полезни взаимодействия с Русия.
 4. Строга дисциплина на разходите:  
  • Намаляване на фиксираните разходи: план 2o22, постигнат по-рано, продължен до 2023 г. до достигане на 2,5 млрд. евро и до 2025 г., целящ 3 млрд. евро (вкл. вариабилизация на фиксираните разходи)
  • Променливи разходи: подобрение от 600 евро/ автомобил до 2023 г.
  • Намаляване на инвестициите (НИРД и капиталови разходи) от около 10% от приходите до под 8% до 2025 г.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин