Porsche са намалили CO2 емисиите със 75% от 2014 г. насам


8
апр.
2019

Porsche са поели по пътя на успеха по отношение на устойчивостта. Производителят на спортни автомобили е намалил CO2 емисиите на автомобил с над 75% от 2014 г. насам. Компанията e намалила и съответния разход на енергия с около 31% през същия период. Същевременно броят на автомобилите, произведени в Цуфенхаузен и Лайпциг, се е увеличил с 82%: от 101 449 (2014 г.) до 184 791 през 2018 г.

„Ние в Porsche осъзнаваме нашата отговорност по отношение на опазването на околната среда и климата,“ обяснява Албрехт Раймолд, член на Изпълнителния борд на Porsche AG, отговарящ за производството и логистиката. „Ние непрекъснато оптимизираме нашите автомобили, за да ги направим още по-екологични. В допълнение, значителен брой големи и малки инициативи в Porsche довеждат до цялостна концепция, която дава възможност на всички дейности на компанията постепенно да подобряват своята екологична устойчивост.“

Рентабилен ръст като предпоставка за устойчиво развитие

Производителят на спортни автомобили отчете нови рекордни резултати само преди няколко седмици: доставките и приходите са се увеличили отново в сравнение с предходната година, както и броят на служителите. Възвращаемостта на продажбите е 16,6% през 2018 г. „Ние обаче не разглеждаме рентабилността като самоцел. Тя е основна предпоставка компаниите да могат ефективно да поемат отговорност,“ обяснява Раймолд. „Защото можем да сме наистина успешни, само ако икономическите, социалните и екологичните аспекти работят в синхрон.“

С цел постигане на напредък в сферата на устойчивостта, съизмерим с икономическия успех, Porsche определя ключовия показател за ефективност „Намаляване на екологичното въздействие на производството“, който е съставен от няколко параметъра. Освен CO2 емисиите и разхода на енергия, той включва още общата консумация на прясна вода и количеството използвани летливи органични съединения (ЛОС). Porsche отбелязва напредък и в тези области: употребата на разтворители в производството е намаляла с 34% спрямо 2014 г. Консумацията на вода на автомобил е намаляла с 20%.

Porsche произвежда с възобновяема енергия

Фактът, че Porsche успя да намали CO2 емисиите си толкова значително – със 75% само за пет години – се дължи преди всичко на системното използване на сертифицирана от TÜV енергия от възобновяеми източници. От началото на 2017 г. производителят на спортни автомобили произвежда с възобновяема енергия, която има сертификат за произход за действителния физически източник на електричеството. Това отговаря на най-високите екологични стандарти. Железопътната логистика за Porsche на територията на Германия вече също е неутрална по отношение на климата. Porsche работят и за намаляване на екологичното въздействие по цялата верига на стойността.

Визия за “Завод с нулево въздействие“

„Устойчивостта е сбор от много отделни елементи,“ казва Албрехт Раймолд.  „Нашият първи изцяло електрически автомобил, Taycan, ще слезе от производствената линия през есента. Неговото производство в завода ще бъде неутрално по отношение на CO2 емисиите от самото начало. Нашата цел обаче е да не оставяме никакъв екологичен отпечатък в бъдеще в смисъла на завод с нулево въздействие.“

Такова производство без никакво екологично въздействие се основава на различни сфери на действие. Наред с ефективност по отношение на ресурсите и материалите, това включва теми като замърсителите и опазването на климата, както и ефектите от производството върху градската среда. Изключителното значение, което Porsche придава на темата за устойчивостта в проектирането на производствените си локации, е документирано от Германския съвет за устойчиво строителство (DGNB): Porsche е първата компания, получила отличие Platinum за новия дизайн на Завод 4 в седалището в Цуфенхаузен.

Завод за производство на Taycan: Високотехнологична фасада абсорбира NOx

Porsche имасъщо новаторска роля в строителството на новия завод за производство на модела Taycan в Цуфенхаузен. За изграждане на фасадата му за първи път е използвана технология за повърхност, която абсорбира азотния диоксид. Фасадните елементи са изработени от алуминий с покритие от титанов диоксид. При излагане на слънчева светлина и ниска влажност на въздуха покритието действа като катализатор и разгражда абсорбираните замърсяващи частици в безвредните вещества вода и нитрати. В първи пилотен проект Porsche тества абсорбиращата NOx високотехнологична фасада на площ от 126 кв. м., което отговаря на около десет паркоместа. Там тя изпълнява ролята на десет дървета.

Устойчивостта се изплаща сама

Многобройните мерки, които допринасят за ресурсната ефективност и намаляват вредното въздействие върху околната среда, помагат също за намаляване на разходите. Това започва със замяната на технологията на традиционното осветление с LED светлини, използването на изпускателни системи, които работят при необходимост, в цеха за каросерии, оползотворяване на неизползваната топлина от бояджийския цех и продължава до използването на технологии за електромеханично производство вместо хидравлична работа. Тази последна мярка спестява 11 544 kWh енергия годишно само за дейностите по занитване в цеха за каросерии в производствената мощност в Цуфенхаузен.

Устойчивостта се прилага и по отношение на пътуване на служителите на Porsche до работното място

С цел да се избегне пропорционалното увеличаване на замърсяването от трафика вследствие на нарастващия брой служители, Porsche са създали система за управление на корпоративната мобилност. Наред с други неща тя включва „Job Ticket“ – билет за местния градски транспорт, субсидиран от компанията, както и „Fine Dust Ticket“, който позволява на всички служители, работещи в Щутгарт и околностите, да използват градския транспорт безплатно в случай на предупреждение за високи нива на фини прахови частици. Цялостна система за управление на паркоместа означава, че наличните паркоместа могат да бъдат идентифицирани лесно. Приложението за споделено пътуване Porsche TwoGo е популярно средство за бързо и практично организиране на съвместни пътувания на служители на компанията. А със стартирането на „мобилна работа“, производителят на спортни автомобили не само е отворен за нови начини на работа, но и спомага за облекчаване на трафика в пикови часове.

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >