Porsche за бъдещето с положителен резултат за полугодието


31
юли
2017

През първата половина на 2017 г. Porsche AG увеличи оперативния си финансов резултат, приходите, доставките и броя на служителите. За шестте месеца на годината оперативният финансов резултат на Porsche достигна 2,1 млрд. евро – увеличение от 16%. Приходите нарастват с 8% до 11,8 млрд. евро. Маржът на печалба на компанията достигна 18,1% (първата половина на 2016 г.: 16,8%), докато броят на доставките нарасна със 7% до 126 497 автомобила. Работната сила на компанията се увеличи с 12% до 29 280 служители.

Председателят на Изпълнителния борд на Porsche AG, Оливър Блуме, казва: „Приоритетът на Porsche е да има въодушевени клиенти и да осигурява сигурни, стабилни работни места. Силните финансови резултати създават солидна основа за бъдещето. Porsche разчита на истински, вдъхновяващи страст спортни автомобили – това понастоящем включва новите 911 GTS, 911 GT3, 911 Turbo S Exclusive и 911 GT2 RS – както и на бъдещи технологии като plug-in хибридите и чистата електрическа мобилност.“

Луц Мешке, Заместник-председател на Изпълнителния борд и член на Изпълнителния борд за Финанси и ИТ в Porsche AG, подчертава, че дългосрочна стратегия за хеджиране на валутния риск и ефикасна организация с допълнително оптимизирана структура на разходите поддържат тенденцията на положителни резултати. Въпреки това обаче той счита, че в бъдеще ще бъде трудно да се поддържа изключително високият резултат от първата половина на годината. Мешке: „Ще видим само възвръщане на нашата значителна инвестиция в разработването на първия изцяло електрически спортен автомобил на Porsche и разрастването на производството в завода в Цуфенхаузен, след като Mission E излезе в продажба в края на десетилетието.“ Porsche инвестира единмилиард евро в Mission E и създава повече от 1200 нови работни места. Производителят на спортни автомобили допълнително ще похарчи сума в размер на няколко стотици милиони евро за бъдещи технологии и задвижване на plug-in хибриди. „Огромно предизвикателство е“, продължава Мешке „да управляваме значителна сума в инвестиции, като едновременно поддържаме нашето високо ниво на възвращаемост.“

За настоящата финансова година 2017, ако валутните обменни курсове останат стабилни, Блуме и Мешке очакват 12-месечен оперативен резултат, надвишаващ леко високия резултат от миналата година. Освен това Porsche ще продължи да постига стратегическата си цел за марж на оперативната печалба от поне 15%.

В настоящата дискусия относно дизеловите автомобили Porsche поема пълна отговорност към своите клиенти. Porsche не разработва и не произвежда собствени дизелови двигатели.

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >