Hertz продължава да оперира безпроблемно в България независимо от фалита на холдинга


26
май
2020

В продължение на скорошното съобщение на Hertz Global Holdings, HertzAutotechnica Ltd., филиал на Autohellas, информира за следното:

Hertz Global Holdings обяви, че след като е била значително засегната от  последиците от пандемията и ограниченията за мобилност, наложени през последните три месеца, е подала искане за защита от фалит съгласно глава 11 на 22/05/2020, както за компанията-майка в САЩ, така и за нейните дъщерни дружества в Канада.

Въз основа на официалните съобщения на Hertz Global Holdings, по време на периода на преструктуриране на компанията, нейната глобална мрежа ще остане напълно функционираща и за трите марки, които притежава Hertz (Hertz, Thrifty, Dollar и Firefly), без допълнителни последствия върху резервациите или програмите за лоялност на марката.

Autohellas, която притежава франчайз правата на марката Hertz в Гърция и в 7 държави на Балканите, включително в България (Autotechnica Ltd.), няма никакви отношения на дялово участие или кредитни/заемни отношения с Hertz Global Holdings. Следователно Autohellas не е пряко засегната от това развитие на събитията.

При условие, че процесът на преструктуриране на дълга чрез глава 11 на Hertz Global е завършен успешно, нашата оценка е, че компанията ще може да управлява глобалната си мрежа още по-ефективно.

Краткосрочните наеми (основната област на дейност на Hertz Global) представляват 16% от консолидирания приход на групата на Autohellas, докато 84% от груповите консолидирани приходи произтичат от дългосрочни наеми, продажби на употребявани автомобили и търговия автомобили. Също така, капиталът на Autohellas към 31.12.2019 г. достигна 294 милиона евро, което позволява най-ниското съотношение на дълг към собствен капитал сред всички RAC или оперативни лизингови компании в Европа.

Още по темата