Hello ID. Light! – новите ID. модели общуват с водача

1204
2021

Дигиталните лични асистенти поемат все по-голяма част от ежедневието ни. Те са малките полезни помощници, които пускат любимите ни песни когато пожелаем, съобщават ни прогнозата за времето или контролират работата на отоплението и осветлението в нашите домове. Често те показват дали получаваме съобщения или общуват директно с нас с помощта на различни светлинни сигнали – с цветен светлинен пръстен например. ID. Light е много подобна форма тази удобна функция, която вече е част от най-новото поколение електрически модели от ID. фамилията на Volkswagen. ID. Light представлява тясна светлинна ивица, разположена в зоната под челното стъкло, чиято основна задача е да оказва интуитивна подкрепа на водача и пътниците в автомобила. За целта се използват различни светлинни импулси, които сигнализират дали автомобилът е готов за потегляне, в коя посока трябва да завие водачът според навигационната система и дали акумулаторната батерия се зарежда в момента.

ID.3 и ID.4 са първите модели на Volkswagen, чието стандартно оборудване включва новата функция ID. Light. Светлинната лента използва 54 многоцветни светодиодни елемента и е разположена по цялата широчина под челното стъкло. По този начин тя се вижда само в периферното зрително поле на водача или под определени ъгли отвън. А най-хубавото от всичко е в това, че информацията от подаваните от ID. Light сигнали под формата на различни цветове и светлинни анимации, се възприема от водача и неговите спътници напълно естествено и интуитивно, което спомага за постигане на още по-висока концентрация върху пътя и околната транспортна обстановка.

“Искахме да добавим нова форма на комуникация между човека и автомобила“, споделя Матиас Кун, който ръководи разработката на дизайна на потребителския интерфейс във Volkswagen. „За нас беше важно създаването на минималистична и в същото време фокусирана форма на взаимодействие, която да е лесно разбираема и емоционална.“ Това взаимодействие между човека и машината започва веднага щом водачът заеме мястото си зад волана на ID.3 или ID.4.

  • Анимацията за „добре дошли“ в бяло и синьо е сигнал към водача и пътниците, че автомобилът е готов за употреба. Това е много полезно напомняне, защото за разлика от автомобилите, задвижвани от двигател с вътрешно горене, електрическите превозни средства не издават никакъв шум от задвижващия агрегат.
  • Светлинна анимация в същите цветове, но в обратен ред се показва когато водачът напусне автомобила.
  • Ако вградената навигационна система е в режим на активно водене по зададен маршрут, ID. Light показва насоките за следващата маневра чрез анимирана линия в синьо – например „преливаща” наляво при  предстоящ ляв завой.
  • При задействане на гласовото управление и подаване на команда от водача или пътника на предната седалка, ID. Light реагира с бяла светлина пред този, който говори.
  • Входящите телефонни обаждания се обявяват с меко проблясване в зелено в централната зона на ID. Light.
  • В случай на аварийно спиране ID. Light мига в ярко червено.
  • И не на последно място една особено полезна функция в процеса на зареждане – когато ID.3 или ID.4 е включен към зарядна станция, ID. Light показва пулсираща зелена лента, която дава на собственика ясна представа за степента на зареждане на батерията дори от разстояние и извън автомобила.

Сигналите:

—   Добре дошли и довиждане

—   Заключване и отключване

—   Предложение за следващия завой

—   Сигнал за незабавно спиране

—   Входящо повикване

—   Зареждане

С увеличаването на броя на асистиращите системи и на екраните в съвременните автомобили, натоварването и изискванията към вниманието и концентрацията на водача също нарастват. „Колкото по-голяма става площта на екраните върху арматурното табло, толкова повече време отнема преглеждането и обработката на цялата изобразена на тях информация “, напомня д-р Щефан Франке, един от създателите на ID. Light. „Така например, когато чуете съобщението на навигационната система за посоката на следващата маневра, вие се нуждаете от време, за да прехвърлите мислено тази информация и да свържете получената инструкция с извършването на съответните действия за промяна на посоката на движение. Затова беше важно да се намерят нови начини за интуитивна комуникация с водача и да се сведе до минимум рискът от разсейването му“, пояснява Франке, който ръководи разработката на новата система в продължение на четири години.

Отделите за изследователска и развойна дейност са инвестирали много време в разработката на иновативната функция, насочена към преодоляване на тези предизвикателства и да направят ID. Light максимално опростена и интелигентна. При това с успех, защото ID. Light никога не показва две „съобщения“ наведнъж – интелигентната светлина е програмирана така, че винаги да показва само най-важната в даден момент информция. Разположението в долната част на челното стъкло го поставя винаги в периферното зрително поле на водача, което от своя страна му дава възможност да възприема сигналите на ID. Light, без да се налага да отделя погледа и вниманието си от пътната обстановка.

Story: Hello ID. Light! – How the new ID. models communicate with the vehicle occupants via a light strip

ID. Light подава светлинни сигнали в различни цветове в зависимост от ситуацията.

Всички цветове и анимации са част от внимателно съставен визуален комуникационен код – приветлив, универсален и лесно разбираем, той дава на водача възможност да възприема инстинктивно необходимата информация без да се налага да откъсва погледа си от пътя. „Идеята бе да разработим личен асистент, който да бъде приятен спътник на водача и да му предоставя цялата необходима информация в точното време и по начин, който да позволява инстинктивното й възприемане и разбиране“, посочва проектният мениджър във Volkswagen Саша Зибарт. „Нямате усещането, че „говорите“ с поредната машина, а по-скоро имате чувството за близост с автомобила, който се грижи за вас във всяка ситуация.“

„В бъдеще можем внимателно да разширим гамата от функции и светлинни символи въз основа на обратната връзка с клиентите и навлизащите нови технологии“, споделя Торб Баумгартен, Human Factors специалист във Volkswagen. „ID. Light като средство за комуникация между водача и превозното средство може да се превърне в модел за много бъдещи иновационни решения и разработки в тази област. „

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин