Harley-Davidson в борба за намаляване на разхода

0705
2019

Една от петте дългосрочни стратегически цели на Harley-Davidson е “Растеж на бизнеса и намаляване на въздействието върху околната среда”. Това поето обещание задава и посоката, в която поема компанията по отношение на разработката на нови модели и операциите.

“За да знаем върху какво да се фокусираме, ние направихме пълен анализ на цялата верига и установихме нещо очаквано – най-голямо влияние върху околната среда оказва консумацията на бензин. Подобряването на разхода на нашите двигатели с вътрешно горене се превърна в приоритет. Планирахме да поведем електрификацията на мотоциклетите с чисто електрическо портфолио, което допълнително ще намали нашето влияние върху околната среда.” 

Така преди почти 10 години Harley-Davidson се отдаде на намаляване разхода на гориво, за да може, когато влязат в сила новите изисквания за вредните емисии, да ги спази. Така иновациите и технологичните решения станаха основата, на която американската компания изгради стратегията си за икономичност.

За да постигне тази дългосрочна цел за устойчивост, Harley-Davidson си постави за задача до 2027 година средният разход на гориво за мотоциклетите да е малко над 4,7 л/100 км. Това означава 25% редуциране в сравнение с 2011 година и 15% в сравнение с 2017-а. През 2018-а средният разход за гамата ни е 5,3 л/100 км.

„Фокусът на нашите усилия в посока устойчивост е да намалим въздействието върху околната среда по цялата верига. Това започва от решенията, които взимаме по отношение на дизайна, материалите, които избираме, минава през целия спектър на доставчици, производство и разпространение, до пълния жизнен цикъл на нашите продукти.”

През последните няколко години Harley-Davidson въведе комбинация от подобряване на продуктите и технологични нововъведения, която да работи в посока икономичност. Нашият Advanced Engineering екип постоянно измерва резултатите от прилагането на различни технологии, използвани в автомобилостроенето, и тяхното приложение за производството на мотоциклети. В някои случаи технологиите не са приложими, а в други – оскъпяването би било твърде голямо. Технологиите и иновациите, които екипът проучва, включват системи за променливо газоразпределение, оптимизация на дизайна с цел намаляване на теглото и триенето, даунсайзинг на двигателите и внедряване на директно впръскване на горивото, и др.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин