GEFCO РАЗВИВА УСПЕШНО ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ В БЪЛГАРИЯ


1
юни
2019

Групата GEFCO има значителен опит в изграждането на логистични решения, включително и в железопътния транспорт

От началото на 2019 г. GEFCO България развива железопътната си дейност в страната, а българските производители и вносители получават достъп до глобалното покритие на мултимодалните решения на GEFCO

Въз основа на уникалния си опит в интегрираните решения за веригите за доставки GEFCO успешно развива и предлага на партньорите си широк спектър от логистични услуги, по-специално мултимодални решения,включващи сухопътен, въздушен, морски и железопътен транспорт.Благодарение на солидния си опит в железопътната индустрия, GEFCO е европейски лидер в автомобилната железопътна логистика с 4,100 собствени вагона.

През 2012 г. 75% от капитала на компанията е придобит от РЖД (Руски държавни железници), един от най-големите железопътни оператори в света, чрез който GEFCOполучава достъп до 85,000 км. железопътни линии,както и дългосрочна стратегическа подкрепа.

Използването на железопътeн транспорт е приоритет за компаниите с поглед в бъдещето

През годините GEFCO полага усилия да популяризира използването на железопътни решения на пазара. Добре изчисленото приложение на този тип транспортможе да предостави редица ползи за бизнеса на клиентите. Част от тях сапо-голяма сигурност и безопасност на превозите, тъй като в сравнение с останалите видове транспорт, жепезопътният е най-слабо засегнат от климатичните условията или непредвидими поражения.Също така, когато се използва за превоз на дълги разстояния, той е по-рентабилен, а много често и най-бързото решение.От гледна точка на екосъобразност,железопътният транспорт постига най-високи резултати при най-малко отрицателно влияние върху околната среда, като спомага за намаляване на въглероднитеемисии припревоза на товари.

От началото на 2019 г. дъщерното дружество на GEFCO България направи няколко важни стъпки в укрепването на своите железопътни решения – стратегия за развитие, която е изцяло в съответствие с визията на Групата GEFCO.

Първата от тези стъпки е подписването на споразумение за сътрудничество с БДЖ. Това означава, че дъщерното дружество ще може да предложи по-добри условия на своите клиенти, както и повече контрол върху транспорта и възможност за предлагане на по-голяма гъвкавост на решенията, включващи железопътен транспорт.

„Ние открихме надежден, гъвкав и високопрофесионален партньор в лицето на БДЖ. С подписването на споразумението с тях сме подготвили чудесна основа за създаване на надеждни и сигурни решения за българския пазар. Това пряко споразумение ни дава възможност да предложим индивидуални решения, съобразени с нуждите на всеки клиент.“, отбеляза Жером Шевроле, Управител на GEFCO България, Регионален мениджър на GEFCO за Балканите.“

В началото на годината бяха осъществени и първите успешни доставки на стоки с влак от страните от Централна Европа към България за нуждите на ключов клиент от енергийния сектор. Пакетът услуги включва месечни достовки на товари с блок-влак, както и превози с единичен вагон.

GEFCO инвестира днес в логистиката на утрешния ден

Според доклада за анализ на пазара на железопътни превози на европейския железопътен транспорт, през 2023 г. в Европа се очаква пазарът на железопътни товарни превози да достигне невероятните 34 милиарда долара.

Групата GEFCO посреща настъпващите промени и предизвикателства,  като постоянно инвестира в  развитието на своя експертен потенциал.  Компанията предлага широка гама от нови интермодални решения и широка логистична мрежа, включваща 57 железопътни терминала по целия свят.  Ключови фактори за представянето на компанията сасъвременното оборудване и инфраструктура, както и акцентътвърху времето за доставяне и проследяването на пратките. Съчетаването на  иновациионни технологии, взаимодействие на всички нива, видимост и пратки от врата до врата, дават възможност на компанията да предостави на своите клиенти цялостни, интегрирани логистични решения, които да постигнат висока оптимизация на потоците. По-високата добавена стойност, която Групата предоставя на своите клиенти в бързопроменящата се околна среда, я превръща в предпочитан, доверен логистичен партньор.

Още по темата

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >

Бюлетин