Gefco и Talan обединяват сили


15
юни
2018

Групата GEFCO, глобален доставчик в индустриалната логистика и европейски лидер в автомобилната логистика, и TALAN – водещ европейски лидер вгъвкавататрансформационна консултация, се договориха да създадат съвместна инициатива, която да даде възможност за дизайн и маркетинг на решенията за автомобилния пазар.
GEFCO и TALAN подписаха меморандум за разбирателство, целящ да предложи решения, комбиниращи цифрови и физични технологии, които да обслужват автомобилния пазар. Това споразумение включва създаването на съвместна инициатива, която ще даде възможност на двата партньора да обединят своя опит. То е кулминацията на доверие, градено с години от двете компании. GEFCO носи опита си като лидер в автомобилната логистика, знанията си за B2B пазарите и силата на международната си мрежа, докато TALAN предлага опита си в новите информационни технологии – като напримерИнтернет на нещата (IoT), изкуствен интелект и блокчейн като гъвкави методи.

„Съвместната инициатива, коятозапочвамесTALAN, щедадевъзможностзарешителеннапредъкнапазаранаавтомобилнаталогистика, койтотърпи сериозни промени с навлизането нацифровитетехнологии“, подчертаЛюкНадал, председателнаСъветанадиректоритенаGEFCO. „Това сътрудничество между допълващи се партньори е в съответствие с нашата стратегия за развитие на иновациите като ключ за бъдещия ни растеж“, допълни той.

GEFCO има за цел да промотира и насърчава иновациите в рамките на Групата, както и към външни партньори, да трансформира логистичния и транспортен сектор. Компанията се ангажира с политика на споделена иновация, включваща партньорства като обявеното наскороспоразумение с акселератора Techstars.

„Това ново начинание с GEFCO отбелязва нов етап в дългосрочното ни сътрудничество. Във времена като тези, които изискват смел подход, изграждаме нови бизнес отношения, като предлагаме технологичния си опит в духа на съвместните проучвания с нашите партньори“, заяви Мехди Хуас, председател на TALAN Group.

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >