Fuji Heavy Industries става Subaru Corporation


12
май
2016

Fuji Heavy Industries Ltd. (FHI със седалище в Токио с президент Ясуики Йошинага) проведе днес извънредно събрание на съвета на директорите и реши да промени името на компанията на SUBARU Corporation, считано от 1 април 2017 г. (предварителна дата). Въвеждането на смяната на името подлежи на одобрение от страна на акционерите на 85-тото общо събрание на акционерите на 28 юни 2016 г.

FHI води своето начало от създаването на Aircraft Research Laboratory (по-късно Nakajima Aircraft Co., Ltd.) през 1917 г. След редица реорганизации, FHI се установява с настоящето име през 1953 г. Оттогава компанията разширява дейността си от аерокосмическа и промишлена, до основната си дейност на производство на автомобилите Subaru, започнала с въвеждането на пазара на миниавтомобила Subaru 360 през 1958 г.

Днес автомобилната дейност на дружеството се извършва в повече от 90 страни и бележи силен ръст, благодарение на своите клиенти по целия свят. За фискалната година, приключваща през март 2017 г., Subaru предвижда глобалните продажби да надвишат 1 милион автомобила (1 050 000), за първи път в историята си.

В своята управленска визия „Prominence 2020“ от май 2014 г., FHI си постави за цел през 2020 г. да бъде „Първокачествена компания, не голяма по мащаб, а с отличителна сила“. За тази цел, компанията се съсредоточава в две инициативи: подобряване на марката Subaru и развиване на силна бизнес структура.

FHI използва възможността от 100-годишнината от създаването през 1917 г. на Nakajima Aircraft, за да промени познатото име на компанията и да го уеднакви със своята марка. Целта на тази промяна е да се ускорят допълнително усилията за повишаване стойността на марката Subaru, като глобалнен играч в автомобилната и аерокосмическата индустрия.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин