Bridgestone получи най-висока оценка в класацията „Supplier Engagement Rating”на CDP за втора поредна година


15
февр.
2018

Bridgestone Corporation (Bridgestone) обяви, че за втори път е определена като световен лидер за своите действия и стратегии във връзка с управление на въглерода и изменението на климата във веригата за доставки. Bridgestone е отличена с наградата в Класацията за ангажираност на доставчиците (Supplier Engagement Rating) на CDP* като получава най-висока оценка – Leadership“A” (Лидерство „А“) за втора поредна година.Bridgestone също е идентифициранa като световен лидер в областта на устойчивото управление на водите, като е включенa в Water „A“ Listна CDP.

Като част от глобалния ангажимент за КСО -„Our Way to Serve“, Bridgestone работи за осигуряване на здравословна среда за настоящите и бъдещите поколения. Групата на Bridgestone определи дългосрочна екологична визия за 2050 г. и след това. Тази визия има за цел да постигне равновесие в цялата група между бизнес операциите и опазването на околната среда.

Bridgestone намалява емисиите на CO2във всички области на жизнения цикъл на своите продукти – от доставката на суровини, до производството, разпространението, употребата и унищожаването или рециклирането, за да допринесе за създаването на устойчиво общество.Тези усилия доведоха до включването му в борда на лидерите за ангажиране с доставчици с най-висок рейтинг „А“.

Класацията за ангажираност на доставчиците (Supplier Engagement Rating)е инициатива, която CDP стартира за първи път през 2017 г. Повече от 3,300 компании бяха оценени от CDP по стратегиите им за ангажиране на веригата за доставки.Bridgestone беше сред 58-те компании, които получиха най-висок рейтинг “А” и получиха позиция на борда на лидерите по ангажимента за доставчици като признание за действията си за намаляване на емисиите и намаляване на свързаните с климата рискове във веригата за доставки през изминалата отчетна година.

 

Още по темата

Card image cap
Honda започва сътрудничество със Softbank в областта на изкуствения интелект

22
юли
2016

Проектът ще направи връзката човек – МПС още по-емоционална в шофьорското всекидневие

Card image cap
Огнената Alfa Giulia стъпи на българския пазар

22
февр.
2017

Дългоочакваният модел на италианския производител ще бъде предлаган на цени от 71 000 лева

Card image cap

В последния брой:

Архив >