Bridgestone повишава стандартите при устойчивите обществени поръчки; Стартира нова политика за доставчици и партньори

Минималните изисквания укрепват съществуващите насоки за спазване на човешките права, екологичните стандарти и качеството на продуктите, като същевременно включват допълнителни изисквания за опазване и права на поземлената собственост, място на произход, проследяемост и гъвкавост.


6
февр.
2018

Bridgestone, най-голямата компания производител на гуми и каучукови изделия в света, обяви днес нова глобална политика за устойчиви обществени поръчки, която да помогне за идентифицирането и оценяването на квалифицирани доставчици, да популяризира най-добрите практики и да служи като средство за комуникация и подобрение на промишлеността. Политиката отразява ангажимента на компаниите за съставянето на обществените поръчки, които водят до действия за реализиране на дългосрочни екологични, социални и икономически ползи. Политиката е приложима за всички закупени материали и услуги, както и за всички доставчици в световен мащаб.

Нашата нова политика е важна стъпка в осъществяването на ангажимента на Bridgestone за глобална корпоративна социална отговорност „Our Way to Serve“, който предоставя рамка за това как правим бизнес, разработваме продукти и си взаимодействаме с клиенти и общности„, каза Масааки Цуя, член на борда, CEO и представител на изпълнителния офис на Bridgestone Corporation. „Ние признаваме способността и отговорността ни да стимулираме промените и подобренията в начина, по който индустрията взаимодейства с околната среда и общностите по света. Очакваме нашите доставчици и партньори да работят съвместно с нас в стремежа си към устойчиви вериги за доставки, усилия, които са безкрайни и изискват сътрудничество с всички в индустрията, включително комуникация с различните аудитории, за да се създаде по-широка обществена осведоменост.“

Под надслова „Our Way to Serve“ на Bridgestone, новата политика съответства на целта на Bridgestone да използва „100% устойчиви материали*“ в своите продукти като дългосрочна визия до 2050 г. и след това. Той съчетава предишните насоки на компанията в един документ, който определя минималните изисквания за осъществяване на бизнес с Bridgestone, както и предпочитаните практики, които могат да допринесат за по-бързото реализиране на устойчиви вериги за доставки. Като голям потребител на естествен каучук, политиката описва очакванията на Bridgestone по отношение на важните въпроси в сложната глобална верига за доставки на естествен каучук. В един обширен документ, политиката засяга четири основни области:

  • Прозрачност – включително проследимост и добро управление;
  • Съгласуваност – спазвайки законите и подзаконовите актове в страните и регионите, в които Bridgestone осъществява дейност;
  • Качество, цена и доставка & иновации – осигуряването на висококачествени материали и услуги се предоставя навреме и на разумни цени, като същевременно се преследват иновативни технологии, които подкрепят подобренията в глобалните общности;
  • Устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки – включващи екологично отговорни поръчки, като спазване на законите и подзаконовите актове в областта на околната среда, зачитането на правата на човека, използването на вода, използването и опазването на земята, здравето, безопасността, предотвратяването на бедствия и устойчивостта.

По време на разработването на окончателната политика Bridgestone получи информация от външни заинтересовани страни, включително международни консултанти, неправителствени организации (НПО), доставчици на материали, фермери, които отглеждат естествен каучук и ключови клиенти, за да гарантира, че политиката е задълбочена, отразява индустриалните стандарти и най-добрите практики, и се подкрепя от ефективен план за изпълнение и комуникация.

Налична на 12 езика, политиката ще бъде изпълнена, управлявана и прилагана на регионално ниво. Като непосредствена първа стъпка, Bridgestone ще даде приоритет на тясно сътрудничество със своите служители, доставчици и клиенти и други експерти от бранша, за да изпълни политиката. През следващите 18 месеца Bridgestone ще работи със своите доставчици и партньори, за да гарантира, че те са получили политиката и я разбират. След потвърждаване на политиката доставчиците ще получат въпросник за самооценка. В момента Bridgestone разработва допълнителна оценка на доставчика за проследяемостта на естествения каучук и ще работи за партньорство с индустрията и други квалифицирани експерти, за да подпомогне поддържането на постоянен мониторинг на спазването от доставчиците.

Bridgestone се ангажира да работи с допълнителни външни заинтересовани страни, включително университети, индустриални асоциации и неправителствени организации, за непрекъснато преразглеждане на обратна информация, която ще бъде от полза за последващи подобрения и ревизии на политиката.

 

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >