Bridgestone повишава стандартите при устойчивите обществени поръчки; Стартира нова политика за доставчици и партньори

Минималните изисквания укрепват съществуващите насоки за спазване на човешките права, екологичните стандарти и качеството на продуктите, като същевременно включват допълнителни изисквания за опазване и права на поземлената собственост, място на произход, проследяемост и гъвкавост.


6
февр.
2018

Bridgestone, най-голямата компания производител на гуми и каучукови изделия в света, обяви днес нова глобална политика за устойчиви обществени поръчки, която да помогне за идентифицирането и оценяването на квалифицирани доставчици, да популяризира най-добрите практики и да служи като средство за комуникация и подобрение на промишлеността. Политиката отразява ангажимента на компаниите за съставянето на обществените поръчки, които водят до действия за реализиране на дългосрочни екологични, социални и икономически ползи. Политиката е приложима за всички закупени материали и услуги, както и за всички доставчици в световен мащаб.

Нашата нова политика е важна стъпка в осъществяването на ангажимента на Bridgestone за глобална корпоративна социална отговорност „Our Way to Serve“, който предоставя рамка за това как правим бизнес, разработваме продукти и си взаимодействаме с клиенти и общности„, каза Масааки Цуя, член на борда, CEO и представител на изпълнителния офис на Bridgestone Corporation. „Ние признаваме способността и отговорността ни да стимулираме промените и подобренията в начина, по който индустрията взаимодейства с околната среда и общностите по света. Очакваме нашите доставчици и партньори да работят съвместно с нас в стремежа си към устойчиви вериги за доставки, усилия, които са безкрайни и изискват сътрудничество с всички в индустрията, включително комуникация с различните аудитории, за да се създаде по-широка обществена осведоменост.“

Под надслова „Our Way to Serve“ на Bridgestone, новата политика съответства на целта на Bridgestone да използва „100% устойчиви материали*“ в своите продукти като дългосрочна визия до 2050 г. и след това. Той съчетава предишните насоки на компанията в един документ, който определя минималните изисквания за осъществяване на бизнес с Bridgestone, както и предпочитаните практики, които могат да допринесат за по-бързото реализиране на устойчиви вериги за доставки. Като голям потребител на естествен каучук, политиката описва очакванията на Bridgestone по отношение на важните въпроси в сложната глобална верига за доставки на естествен каучук. В един обширен документ, политиката засяга четири основни области:

  • Прозрачност – включително проследимост и добро управление;
  • Съгласуваност – спазвайки законите и подзаконовите актове в страните и регионите, в които Bridgestone осъществява дейност;
  • Качество, цена и доставка & иновации – осигуряването на висококачествени материали и услуги се предоставя навреме и на разумни цени, като същевременно се преследват иновативни технологии, които подкрепят подобренията в глобалните общности;
  • Устойчиви практики за възлагане на обществени поръчки – включващи екологично отговорни поръчки, като спазване на законите и подзаконовите актове в областта на околната среда, зачитането на правата на човека, използването на вода, използването и опазването на земята, здравето, безопасността, предотвратяването на бедствия и устойчивостта.

По време на разработването на окончателната политика Bridgestone получи информация от външни заинтересовани страни, включително международни консултанти, неправителствени организации (НПО), доставчици на материали, фермери, които отглеждат естествен каучук и ключови клиенти, за да гарантира, че политиката е задълбочена, отразява индустриалните стандарти и най-добрите практики, и се подкрепя от ефективен план за изпълнение и комуникация.

Налична на 12 езика, политиката ще бъде изпълнена, управлявана и прилагана на регионално ниво. Като непосредствена първа стъпка, Bridgestone ще даде приоритет на тясно сътрудничество със своите служители, доставчици и клиенти и други експерти от бранша, за да изпълни политиката. През следващите 18 месеца Bridgestone ще работи със своите доставчици и партньори, за да гарантира, че те са получили политиката и я разбират. След потвърждаване на политиката доставчиците ще получат въпросник за самооценка. В момента Bridgestone разработва допълнителна оценка на доставчика за проследяемостта на естествения каучук и ще работи за партньорство с индустрията и други квалифицирани експерти, за да подпомогне поддържането на постоянен мониторинг на спазването от доставчиците.

Bridgestone се ангажира да работи с допълнителни външни заинтересовани страни, включително университети, индустриални асоциации и неправителствени организации, за непрекъснато преразглеждане на обратна информация, която ще бъде от полза за последващи подобрения и ревизии на политиката.

 

Още по темата

Card image cap
Нещастен случай с бръмбар в рекламата на новия Opel Ampera-e

22
ное.
2016

Лош късмет: когато майските бръмбари се срещат с революционния електрически автомобил

Card image cap
Световните продажби на хибридни Toyota надминаха 10 милиона

14
февр.
2017

Надграждайки основите, които Prius положи преди 20 години, сега Toyota продава 33 различни хибридни модела в над 90 държави по целия свят

Card image cap

В последния брой:

Архив >