Bridgestone отличник по екология


3
ное.
2017

Bridgestone обяви, че е определена като световен лидер в устойчивото управление на водите и е избрана в тазгодишния „A List” (премиум лист) за водите на CDP – нестопанска глобална платформа за опазване на околната среда. Над 700 компании бяха оценени от CDP и Bridgestone беше сред 73 компании, изброени в „A List” на CDP.

Bridgestone се фокусира върху „Околна среда“, в допълнение към “Хора” и “Мобилност”, като една от приоритетните области за постигане на следващия етап в устойчивото развитие. Групата е определила дългосрочна екологична визия за 2050 г. и след това за реализиране на устойчиво общество. Тази визия има за цел да постигне равновесие в цялата група между бизнес дейностите и опазването на околната среда.

Усилията на групата, насочени към водните ресурси, включват използването на охлаждаща вода и пара в производствения процес. Продължаващото използване на такива водни ресурси в процесите е настоящо изискване за производство, което е в съответствие с продължаването на бизнеса на Групата. Групата е определила цел за намаляване на използването на вода с 35% на единица до 2020 г. в цялата група, въз основа на нивата от 2005 г. към 2016 г. Групата е постигнала намаляване с 28,5%. Групата също така въвежда процедури за оценяване на риска на водата и за намаляване на риска в своите производствените сгради, както и си партнира с различни представители на бизнеса за устойчиво използване на водните ресурси. Тези усилия доведоха до включването им в „A List“ доклада на CDP за 2017.

Bridgestone бе награден с позиция на борда на лидерите в ангажимента с доставки, получавайки най-висока оценка А в CDP 2016 Supplier Engagement Rating, което има за цел да увеличи ангажираността на купувачите, да ускори действията по отношение на емисиите в световните вериги за доставки, обявено от CDP през януари 2017 г.

CDP, по-рано Carbon Disclosure Project, е международна неправителствена организация със седалище в Обединеното кралство, която събира и разкрива екологична информация, свързана с компании и градове. Като действащ представител на институционалните инвеститори по целия свят, CDP насърчава големите компании в световен мащаб да разкриват информация относно изменението на климата, емисиите на парникови газове, управлението на водите и други екологични проблеми, както и да проучва и оценява такива компании.

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >