Bridgestone обяви проект за спиране на дейността в завода си в Бетюн във Франция

1809
2020

С оглед предизвикателното дългосрочно развитие на индустрията на европейския пазар за автомобилни гуми, е нужно Bridgestone да обмисли структурни мерки, за да гарантира намаляването на свръхкапацитета на производството си и да подобри ефективността на разходите.

След внимателно проучване на всички потенциални възможности, компанията обяви по време на извънреден работен съвет, че възнамерява да преустановивсички дейности в завода в Бетюн, тъй като това е единственият реално приложим ход за защита на конкурентоспособността на операциите на Bridgestone в Европа.

Предложението би могло да засегне 863 служители. Bridgestone е напълно наясно със социалните последици от този проект и се ангажира да използва всички средства, с които разполага, за да осигури планове за подпомагане за всеки служител.

Това ще се случи в тясно сътрудничество и чрез продължителен диалог с представители на служителите. Предпенсионни мерки, подкрепа при пренасочването на служители към други дейности на Bridgestone във Франция и инициативи за улесняване на външното пренасочване ще бъдат предложени от компанията и ще бъдат обсъдени подробно с представители на служителите през следващите месеци.

Освен това Bridgestone възнамерява да сведе до минимум въздействието върху региона, като приложи обстоен план за възстановяване на заетостта в района. Компанията поема ангажимент да създаде специална програма за кариерно пренасочване и да търси активно купувач за обекта.

Необходимо е Bridgestone да обмисли структурни мерки, за да запази устойчивостта на своите операции в Европа

Настоящият индустриален контекст в производството на пътнически гуми застрашава конкурентоспособността на Bridgestone на европейския пазар. През последните няколко години пазарът за пътнически гуми се сблъсква със сериозни затруднения – дори без да се отчита въздействието на пандемията на COVID-19. През последните няколко години пазарният обем заавтомобилни гуми се стабилизира (средногодишен ръст <1%), докато конкуренцията от по-евтини азиатски марки продължава да се увеличава (пазарният дял от 6% през 2000 г. се увеличи до 25% през 2018 г.), което води до общ производствен свръхкапацитет. Това доведе до натиск върху ценообразуването и маржовете, както и свръхкапацитет в сегмента гуми с нисък диаметър на джантата, с оглед намаляващото търсене в него. И в рамките на цялостния европейски отпечатък на Bridgestone, заводът в Бетюн е най-слабо позициониран и най-малко конкурентен.

През последните години Bridgestone предприе няколко мерки, включително опити за повишаване на конкурентоспособността на завода в Бетюн. Те се оказаха недостатъчни и Bridgestoneотчита финансови загуби от производството на гуми в Бетюн от няколко години. С оглед текущата динамика на пазара не се предвижда подобрение на ситуацията.

„Закриването на завода в Бетюн не е проект, към който подхождаме с лека ръка. Но няма друго решение за преодоляване на предизвикателствата, пред които сме изправени в Европа. Това е необходима стъпка, за да гарантираме, че запазваме устойчивостта на бизнеса на Bridgestone в Европа“, коментира Лоран Дарту, главен изпълнителен директор на Bridgestone EMIA. „Напълно сме наясно с последиците от съобщението, направено днес, и с последиците, които може да има за служителите и техните семейства. Този проект не е отражение на ангажираността на служителите, нито на дългогодишната им отдаденост в предоставянето на висококачествени продукти за нашите клиенти, той е пряк резултат от пазарната ситуация, която Bridgestone трябва да адресира. Приоритетът очевидно е да се намери справедливо и адаптирано решение за всички служители, като се предложи на всеки от тях индивидуална подкрепа, както и решения, съответстващи на личните и професионалните им проекти.“

Този проект няма да се осъществи преди второто тримесечие на 2021 г. Bridgestone ще продължи да поддържа силно присъствие във Франция, по-специално чрез продажби и операции на дребно с около 3 500 служители.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин