Bosch прогнозира застой в автомобилното производство, очаква ръст при водородните задвижвания

1904
2024

През изминалата финансова година Бош генерира продажби от 91,6 милиарда евро въпреки неблагоприятните икономически и пазарни условия. Това е ръст от 3,8% или 8% без ефекта от курсовите разлики. Печалбата от дейността преди лихви и данъци (EBIT) възлиза на 4,8 милиарда евро (2022 – 3,8 милиарда евро). При 5,3% маржът на EBIT от дейността е с 1% по-висок от предходната година. Следователно, той надхвърля прогнозния, но все пак остава по-нисък от целевия марж от най-малко 7%, изискван в дългосрочен план. Бош ще се стреми да го достигне до 2026 г. „Нуждаем се от висока рентабилност и финансова мощ, за да можем да финансираме сами целите си за растеж, доколкото е възможно“, каза Маркус Форшнер, член на Управителния съвет и главен финансов директор на Robert Bosch GmbH. „Успешният финален спринт в края на 2023 допринесе за оправдаването на очакванията ни като цяло. Въпреки това 2024 година ще бъде поне толкова предизвикателна, колкото 2023.”

Цялостната прогноза на Бош за текущата година остава сдържана, не на последно място в светлината на настоящата обстановка. „През 2024 не очакваме икономически попътен вятър“, сподели Форшнер. Той предвижда глобален икономически растеж само от 2,3% за 2024, съпътстван от застой в автомобилното производство и все така слаб пазар в машиностроителния сектор. Възможно е обаче да има лек ръст на пазарите на потребителски стоки след две години на ограничения за клиентите. Бош очаква бизнесът на компанията да се стабилизира, за което трябва да допринесат иновациите, както и разширяването на международното присъствие. В момента се изграждат нов завод за готварски печки в Египет и фабрика за хладилници в Мексико.

През първото тримесечие на 2024 продажбите са спаднали с 0,8% на годишна база; след корекция на ефекта от курсовите разлики обаче се получава ръст от 2,7%. „Това ясно показва, че увеличението на продажбите с 5 до 7%, към което се стремим за годината като цяло, е много амбициозно“, заяви Форшнер. Финансовият директор ясно заяви, че ще бъде трудно да се подобри маржът на EBIT от дейността за предходната година: „Ние се борим не само с потиснатата пазарна среда и очакваното по-нататъшно увеличение на първоначалните инвестиции в области от стратегическо значение. Преструктурирането и подобренията в процесите също ще имат отрицателно въздействие в началото, като положителният ефект ще дойде едва след известно забавяне.“ Нещо повече, Бош планира да намали допълнително разходите и да промени структурите, за да остане конкурентоспособен, докато индустриите му се трансформират. „Ще прилагаме необходимите мерки последователно, но с чувство за мярка“, сподели Форшнер.  Необходимите корекции на персонала ще бъдат направени без задължителни съкращения и след консултации със социалните партньори.

Област на растеж: водородът

Бош потвърди бизнес очакванията си за ръст в сферата на водорода: до 2030 продажбите на водородни технологии могат да достигнат 5 милиарда евро. „През 2023 стартирахме производството на системи с горивни клетки в Щутгарт, Германия, и Чунцин, Китай“, обяви Хартунг. Китай вероятно ще бъде водещият пазар за момента. Бош не очаква голям растеж в Европа и в Северна Америка до следващото десетилетие. От техническа гледна точка водородните двигатели представляват най-бързия път към климатично неутрален транспорт с товарни автомобили. Бош прогнозира, че пазарът за тази технология ще достигне почти 1 милиард евро към 2030 г. „Водородният двигател с нашата технология за впръскване ще излезе на пътя в Индия още тази година. Вече работим по пет поръчки от добре известни производители на камиони от трите основни икономически региона в света“, обясни главният изпълнителен директор на Бош. Компанията ще се включи и в бързо развиващия се пазар за производство на водород: до 2030 ще има около 170 гигавата инсталиран капацитет за водородна електролиза в световен мащаб – около 25 пъти повече от днес. „Нашият електролизен стек е на път да навлезе на пазара през следващата година“, съобщи Хартунг. „В бъдеще Бош ще стане синоним не само на водородното задвижване, но и на производството на водород. Като доставчик ще участваме активно в оформянето на бъдещия пазар.”

Политика в областта на климата: въглеродно неутралното бъдеще изисква устойчиви инвестиции

Действията за защита на климата продължават да играят централна роля за Бош. Според Хартунг тази сфера предлага големи възможности за растеж, дори и ако пазари като електромобилността не се развиват толкова бързо, колкото се очакваше. „Ние обаче виждаме, че действията в областта на климата вече не са единственият въпрос от първостепенна важност в политическия дневен ред – в светлината на сложната геополитика и нарастващото социално напрежение в обществото“, каза Хартунг. Независимо от това, Бош продължава да прави сериозни първоначални инвестиции в технологии за безвъглеродно бъдеще, за да съдейства за осъществяването на прехода. „Има натиск за намаляване на субсидиите за ефективни технологии по отношение на CO2. Но действията в областта на климата изискват устойчиви инвестиции – от правителството, от компаниите и от всеки един от нас“, заяви изпълнителният директор на Бош.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин