BMW Group инвестира в модерен метод за добив на мед

0112
2022

За да насърчи отговорният и ефективен от гледна точка на ресурсите добив на мед, чрез своя фонд за рисков капитал BMW i Ventures BMW Group инвестира в иновативната американска компания Jetti Resources, базирана в Колорадо. Компанията, основана през 2014 г., е разработила новаторски процес за ресурсоспестяващ добив на мед, който използва неизползвани досега отпадъци в съществуващи медни мини.

„Като инвестираме в Jetti Resources, ние насърчаваме технологичния напредък в областта на добива на мед с фокус върху отговорни и щадящи ресурсите процеси“, каза Волфганг Обермайер, ръководител на отдел косвени стоки и услуги, суровини, производствени партньори на BMW Group. „Ефективният процес може да ни помогне да подобрим екологичния отпечатък на BMW Group въпреки нарастващото търсене на суровини.“

Медта е основна суровина при производството на електрически задвижващи системи, чието търсене ще нарасне рязко през следващите години. До 2030 г. поне половината от глобалните продажби на BMW Group ще бъдат от изцяло електрически автомобили.

Включване на неизползвани ресурси

Jetti Resources разработва иновативна технология за възстановяване на мед от неексплоатирани преди това руди, които преди това не са били обработени икономически ефективно. Около 70 % от световните медни ресурси са свързани с тези първични сулфидни руди. По този начин изкопаният материал, който преди е бил съхраняван само на купчини и се е считал за отпадък, може да се оползотвори и да допринесе за пестенето на ресурси.

Новият процес прави възможно възстановяването на съхранени преди това медни ресурси, като по този начин значително увеличава производствените обеми и живота на съществуващите мини. Това прави добива на суровини много по-ефективен и намалява въздействието върху околната среда от производството на мед. Химическият процес причинява около 40% по-малко емисии на CO2 в сравнение с конвенционалния добив на мед и също така използва само около 50% от необходимата вода. Технологията вече се използва в индустриален мащаб с голям успех и Jetti Resources планира да работи със своите партньори за насърчаване на глобалното внедряване.

Отговорно управление на веригата за доставки

BMW Group постави отговорните действия и опазването на ресурсите в центъра на своята корпоративна стратегия. Ключов аспект е спазването на екологичните и социалните стандарти във веригата на доставки. При критичните суровини особено предизвикателство е изискването да се изключат нарушенията на екологичните стандарти и човешките права.

BMW Group непрекъснато анализира и приоритизира суровините като част от своята стратегия за материалите. Потенциалните рискове възникват преди всичко при добива и последващата обработка на съответните суровини и групи суровини. BMW Group противодейства на това със стандартизирани, превантивни и реактивни мерки, които са съобразени с всяка суровина. За необходимата прозрачност и проследимост на обработката на суровините в рамките на сложната и динамична мрежа от доставчици, BMW Group участва в Catena-X, обединение за сигурен и стандартизиран обмен на данни във веригата на доставки.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин