/ BMW си осигурява нискоемисионна стомана от САЩ и Китай

BMW си осигурява нискоемисионна стомана от САЩ и Китай

BMW Group последователно преследва своите климатични цели в мрежата от доставчици и значително намалява CO2 отпечатъка при закупуването на стомана. След първоначални споразумения с европейски доставчици, BMW Group вече има допълнителни споразумения за доставка на стомана с ниски емисии на CO2в САЩ и Китай. „Стоманата е един от основните източници на емисии на CO2в нашата верига за доставки. Ето защо ние цялостно реорганизираме нашето портфолио от стомана и ще снабдяваме над една трета от нашата глобална производствена мрежа със стомана с намалени CO2от 2026 г. По този начин ние намаляваме CO2 отпечатъка на нашата верига за доставки с около 900 000 тона всяка година и в същото време насърчаваме трансформацията на стоманодобивната индустрия“, казва Йоахим Пост, член на борда на директорите BMW AG за доставки и мрежа от доставчици. В средносрочен план BMW Group ще увеличи редукцията на CO2 чрез споразумения с други доставчици на стомана и по този начин последователно ще напредне в декарбонизацията на мрежата от доставчици. Понастоящем стоманата представлява около 20 % от емисиите на CO2 във веригата за доставки на средно голям, изцяло електрически автомобил, което я поставя на трето място – след батерийните клетки и алуминия. Въпреки това стоманата, с нейните многостранни качества, е един от най-важните материали в автомобилната конструкция и няма да загуби значение за бъдещите концепции и поколения превозни средства.

Фокус върху възобновяемата енергия в САЩ и Мексико

За региона на Америка с американските производители на стомана Steel Dynamics (SDI) и Big River Steel Steel, компания на U.S. Steel, бяха сключени споразумения за преобразуване на местното производство на стомана от електричество към възобновяеми източници. В САЩ и Мексико BMW Group получава около половината от необходимите количества плоска стомана чрез процеса на електрическа стомана, при който железният и стоманен скрап се разтопяват с помощта на електрическа енергия. Този производствен процес предлага висок потенциал за спестяване на CO2 чрез използването на електроенергия от възобновяеми енергийни източници. Заводите на BMW Group в Спартанбърг и Сан Луис Потоси използват стомана с намалени емисии на CO2 за производство на каросерии за автомобили BMW. Поради качествата си електротехническата стомана е особено подходяща за структурни компоненти, като например дъното на автомобила.

Използване на иновативни технологии в Китай

През август BMW Group сключи споразумение с производителя на стомана HBIS Group в Китай, който от 2023 г. ще снабдява заводите на BMW Group в Шенянг с първите количества стомана с намалени CO2 емисии. HBIS Group постепенно ще премине към процес, базиран на водород, в комбинация с процеса на електрическа стомана, което ще позволи допълнителни спестявания на CO2. BMW Group ще бъде първият производител на автомобили в Китай, който ще използва стоманата с ниско съдържание на CO2 на HBIS Group в серийното производство.

Стомана с намалени CO2 в Европа

BMW Group сключи споразумение със Salzgitter AG за доставка на стомана с намалени емисии на CO2. Стоманата трябва да се използва от 2026 г. за серийното производство на автомобили в европейските заводи на BMW Group. BMW Group вече постигна споразумение с шведския стартъп H2 Green Steel през октомври миналата година. Компанията ще доставя на европейските заводи на BMW Group стомана, произведена изключително с водород и електричество от възобновяеми енергийни източници.

Затворените вериги пестят ресурси

BMW Group също е създала затворени вериги за материали за отпадъци от листова стомана с няколко доставчици на стомана. Когато снабдяват завода със стоманени рулони, производителите приемат обратно излишните остатъци от стомана, като тези от цеховете за пресоване, например при щанцоване на вратите, и ги използват за производството на нова стомана. След това тази стомана се доставя отново в заводите на BMW Group. По този начин суровините се използват няколко пъти в една кръгова икономика и се запазват природните ресурси.

Инвестирането в стартиращи фирми ускорява развитието на нови технологии

В допълнение към закупуването на стомана с намалени емисии на CO2, BMW Group инвестира в иновативен процес за производство на стомана без CO2 чрез своя фонд за рисков капитал BMW i Ventures, който е разработен от американската стартираща компания Boston Metal. За своята нова технология Boston Metal използва електричество за производство на течно желязо чрез електролитна клетка, което по-късно се преработва в стомана. Ако за този процес се използва електричество от възобновяема енергия, производството на стомана е почти с нулеви CO2 емисии. Boston Metal възнамерява през следващите години да разшири новия процес за производство в индустриални мащаби.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин