BMW подобрява качеството в камерите за лакиране с изкуствен интелект

2105
2020

Изкуственият интелект може още по-прецизно да управлява високочувствителните инсталации при производството на автомобили. Това става ясно от пилотен проект в камерите за лакиране на завода на BMW Group в Мюнхен.

Въпреки най-модерната технология за филтриране делът на фините прашинки при конвейрите за лакиране се колебае в зависимост от засмукания въздух от околната среда. Когато запрашването превиши гранична стойност, праховите частици могат да бъдат включени във незасъхналия лак и да повлияят на качеството на лакираната повърхност.

Специалистите по изкуствен интелект от отдела за планиране на завода в Мюнхен откриват начин за избягване на тази ситуация. Всяка прясно лакирана каросерия преминава през автоматична инспекция на повърхностите в камерата за лакиране. Данните от тази инспекция служат като основа за създаването на всеобхватна база данни за анализ на праховите частици. При сравняването на „живи“ данни от сензорите за прахови частици от камерите за лакиране и сушилните с тази база данни специалистите вече използват алгоритми с изкуствен интелект.

„Тези базирани на данните решения ни помагат да гарантираме и допълнително за разширяваме високите изисквания към качеството на нашите клиенти. Smart Data Analytics и изкуственият интелект дават на нашите сътрудници важни помощни решения за подобрения в процеса. Ние подадохме няколко патентни заявки за иновативната технология за анализ на праховите частици“, казва Албин Дирндорфер, ръководител на отдел за лакиране на каросерии, детайли и повърхности при BMW Group.

Ползата от това ново използване на изкуствения интелект се подчертава с два примера: ако поради сезона или при по-дълго засушаване стойностите на запрашване се повишат, алгоритъмът своевременно открива тази тенденция и изчислява например по-ранна дата за смяна на филтрите. В комбинация с другите инструменти за анализ могат да бъда разпознати и други шаблони. Друг резултат от анализа може да бъдат по-прецизни настройки на системата, която премахва праховите частици от каросериите с щраусови пера.

Специалистите по изкуствен интелект на BMW Group виждат голям потенциал в анализа на фините прахови частици. Благодарение на информацията от многобройни сензори и данни от проверката на повърхностите, алгоритъмът следи над 160 характеристики на каросериите и може с висока точност да прогнозира качеството на нанасянето на лаковото покритие. Предпоставка за по-късното навлизане на това AI в серийното производство е още по-широката база данни за алгоритъма, за която са необходими допълнителни измервателни точки и още по-прецизни данни от сензорите при почистване на каросерията. Експертите по изкуствен интелект са уверени, че след пилотната фаза в основния завод в Мюнхен анализът на праховите частици може да се използва и в други автомобилни заводи.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин