BMW залага на алуминий, произведен със слънчева енергия

0103
2023

Леярната за леки метали на BMW Group в Ландсхут отново е независимо сертифицирана за устойчиво използване на алуминий: тя отговаря на стандартите на Aluminium Stewardship Initiative (ASI), международна организация с нестопанска цел, подкрепяна от екологични и индустриални асоциации, производители на алуминий, както и преработвателни предприятия. ASI определя критерии за устойчивост за екологично и социално отговорна алуминиева верига на стойността.

„Устойчивият добив на суровини и съзнателното боравене с материали играят централна роля в нашето вътрешно производство на компоненти, както и в нашата глобална мрежа от доставчици“, казва д-р Йоахим Пост, член на борда на BMW AG за покупки и мрежа от доставчици. „Чрез закупуването на алуминий за нашето вътрешно производство на компоненти, което използва електричество от слънчева енергия, ние значително намаляваме емисиите на CO2. Друг ключ към намаляването на емисиите и опазването на природните ресурси се крие в кръговата икономика. В бъдеще в половината от нашите нови превозни средства трябва да се влагат вторични суровини.“  

Соларният алуминий покрива над една трета от годишните нужди

Леярната за леки метали в Ландсхут е единственото производствено съоръжение за отливки от леки метали на BMW Group в Европа. Това е една от най-модерните и устойчиви леярни в света. Благодарение на използването на сърцевини от неорганичен пясък, по време на леене не се отделят почти никакви емисии. От 2021 г. леярната за леки метали изкупува алуминий, който се произвежда с помощта на електричество от слънчева енергия. Тъй като производството на алуминий е много енергоемко, използването на екологично електричество – като например слънчева енергия – има значителен потенциал за намаляване на емисиите CO2. С няколко десетки хиляди тона „слънчевият“ алуминий покрива повече от една трета от годишните нужди на леярната за леки метали в завода в Ландсхут.

CO 2 оптимизиран кръговрат на рециклирането със собствен за леярната затворен цикъл

Наред със стоманата, алуминият има най-голям дял от теглото на материалите, използвани в автомобилите на BMW Group. Около две трети от алуминия, използван в Ландсхут, идва от верига за рециклиране, от които почти две трети идват от собствената затворена верига на леярната. Например, BMW Group съзнателно намалява използването на първичен алуминий с по-интензивни COемисии в полза на цикъл на рециклиране с оптимизирани CO2 емисии. В производството се използва и зелена електроенергия.

BMW Group има дълга традиция в отговорното отношение към алуминия. Повече от десет години леярната за леки метали, заедно с местни преработватели, прилага цикъл на рециклиране на производствения скрап от леярския процес. Решаващият фактор тук е специфичното отделяне на алуминиеви остатъци по тип. Във всички леярски заводи, както и в станциите за механична обработка, остатъците се събират според вида, така че материалите да не се смесват с индивидуалните компоненти. По този начин, след преработка, алуминиевите отпадъци могат да се използват повторно за производството на същите компоненти.

„BMW Group от самото начало подкрепя Aluminium Stewardship Initiative“, казва д-р Щефан Кашперовски, управител на завода на BMW Group в Ландсхут и леярната за леки метали, най-голямата производствена зона на завода за компоненти в Долна Бавария. „Ние напълно осъзнаваме отговорността си и отдаваме голямо значение на устойчивия добив на суровини за нашето производство.“

Миналата година служителите на леярната за леки метали са произвели около 3,3 млн. отливки с общо тегло над 73 000 тона. Обхватът на производството включва компоненти за двигатели като цилиндрови глави и цилиндрови блокове, компоненти за електрически задвижвания и големи структурни компоненти за каросерията на автомобила.

Отговорността на BMW Group се простира отвъд рециклирането и до използвания алуминий. За компанията е важно при какви условия се добива и преработва суровината боксит в страни като Австралия, Бразилия и Гвинея.

BMW Group също е в пряк контакт с доставчици на алуминий и партньори за рециклиране, за да разшири последователно ASI сертифицирането до целия цикъл на материалите – като се започне от доставящите мини.

Леярната за леки метали е сертифицирана за втори път според стандарта за устойчивост (Performance Standard) на ASI: критериите за проверка изискват както доказателства за материална отговорност, като холистичен анализ на жизнения цикъл на собствените продукти на компанията, така и цялостна стратегия за рециклиране, както и спазването на стандартите в контекста на прозрачността, на висшето ръководство и корпоративната почтеност. Първото успешно сертифициране по критерия материална отговорност (‚Material Stewardship‘) е проведено през декември 2019 г.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин