AUTO BILD тества горивата на Shell

1306
2018

Всеки ден мобилната лаборатория на SGS напуска лабораторията на швейцарската сертифицираща компания в Бургас за да провери изненадващо поне две от около стоте на брой бензиностанции на Shell на територията на България. Днес ние се срещаме с лаборантите от SGS близо до Пазарджик, за да се включим в провеждането на поредната малка, но представителна проверка на качествата на горивата, които се продават в проверявания днес обект. „Качествата на горивата в България се определят на основата на задължителните в ЕС Норма 228 за бензините и Норма 590 за дизеловите горива“, уточнява ръководителката на лабораторния комплекс Анелия Борилкова. „Освен това в България действа Наредба за контрол на качеството, в която допълнително се определят стандартите за биодизела и биоетанола, които се добавят към горивата.“

Зареждане: Петър Петров от SGS налива гориво за поредната експертиза

Всеки, който възнамерява да продава горива в България, трябва първо да подпише декларация за съответствие, на базата на сертифицирана проба от резервоара, извършена от акредитирана лаборатория, която проверява съдържанието па различни показатели. За бензините те са около 15, а за дизеловите горива около 17. Освен частни лаборатории като SGS, задължителни проверки извършва и Българският институт по метрология.

Лаборатория на колела: мобилната станция разполага с най-съвременна техника за анализ на горива

Сигурността преди всичко: мобилната лаборатория регистрира основните параметри на място, допълнителни задълбочени анализи се изготвят впоследствие стационарно в Бургас

Какво казват експертите за любимата на българските шофьори тема за наличната вода в горивата? „Водата, разбира се, също е обект на нашите тестове“, усмихва се Анелия Борилкова. „Важното е количеството му да е под 0,02 процента. Когато водата е повече, горивото помътнява.“ Други важни параметри при проверките са температурата на филтруемост и наличието на сяра. През зимата при дизела температурата на филтруемост е абсолютният критичен показател. Зад него се крие т. нар. замръзване на дизела. Добавянето на присадки понижава температурата на замръзване. През последната година всички бензиностанции Shell, проверени от SGS, са показали температура на филтруемост от -25 градуса по Целзий, като по стандарт за климатичния регион на България задължителни са само -15 градуса по Целзий.

Лабораторията на SGS е изградена в Бургас и създадена още през 70-те години на миналия век, като днес е една от най-големите на Балканите. Поради тази причина тя тества не само горива у нас, а и проверява проби, изпращани от съседни държави като Турция, Гърция и Румъния. Похвално е, че от Shell се свързват с SGS с молба да проверяват без предупреждение бензиностанциите на веригата, за да проверяват качествата на горивата, които се продават. Независимата проверка на качеството на горивата е изключително важна за потребителите, тъй като е стока, която не може да се „види или пипне“. В същото време този контрол е полезен и за самата верига, защото може да види една и съща партида гориво как се мултиплицира в различните бензиностанции. Когато няма отклонения от параметрите, това е доказателство, че техническият персонал в самите обекти спазва строго правилата за доставка, складиране и опериране с горивата.

Горивата Shell V-Power перфектно отстраняват отлаганията в цилиндрите

„Резултатите от проверките ни показват, че Shell изключително точно спазват всички правила“, уверява Анелия Борилкова. „Доказателство за това е фактът, че не се е налагало да се извършва арбитраж в централната лаборатория.“ Подобни арбитражи се провеждат, след като бъдат установени отклонения от допустимите норми. Протоколите от всяко замерване на SGS се публикуват в сайта на Shell. От SGS проверяват всички горива на компанията – Shell FuelSave и Shell V-Power, като гарантират, че контролът е извършен по задължителните стандарти. Освен това лабораторията извлича и допълнителна информация, която не е задължителна по закон, но е полезна за производителя на горивата: ароматика или наличие на биологични компоненти.

Химик професионалист в действие: за Анелия Борилкова, ръководител на лабораторния комплекс на SGS, няма тайни при горивата

Провеждането на проверка за евентуално микробиологично замърсяване на дизеловите горива е препоръчително, защото веднъж заразено, горивото заразява и всичко по пътя си: тръбопроводи, цистерни, резервоари на клиенти, а почистването на микроорганизмите е изключително трудна и скъпа процедура. Shell България въвежда проверката за евентуално микробиологично замърсяване на дизеловите горива още от началото на прилагането на програмата „Знак за качество“ и е единствената петролна компания в страната, която прилага този метод, който не е част от задължителните регулаторни изисквания, но е в интерес на клиента. В нормални условия биокомпонентът в дизеловите горива създава предпоставки за развитието на микроорганизми, които образуват невидим слузест слой и променят филтруемостта на горивото.

Но да се върнем към основните параметри, които днес проверяваме заедно с колегите от SGS. При наличие на критично несъответствие, до три часа бензиностанцията трябва да преустанови продажбите и да предприеме адекватни мерки. При несъответствие в размер на повече от 3 процента SGS отнема дадения знак за високо качество. Досега обаче това не се е налагало.
А какви са наблюденията на лабораторията по отношение на горивата Shell V-Power? „В стационарната лаборатория в Бургас SGS проверява октановите и цитановите числа с помощта на истински едноцилиндров двигател, монтиран на голям стенд“, разказва Анелия Борилкова. „След извършване на чисти проби със задължителната компонента биодизел, след това задължително почистваме цилиндрите от отлагания с Shell V-Power.“ Тестовете потвърждават, че при премиум горивата Shell V-Power разходът намалява, а мощността на автомобила се увеличава, благодарение на използваните добавки, а използваните присадки почистват горивната система.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин