Audi отчита напрегната финансова 2018 година

1803
2019

Audi се променя: предвид сериозните трансформации в автомобилния бранш, марката с четирите кръга залага на нова, фокусирана стратегия за увеличаване на потенциала. Причина за новата стратегия е и незадоволителната равносметка за 2018 година, която отчита Audi: засегнат от пренастройването спрямо WLTP, оперативният резултат на компанията преди данъчно облагане и допълнителни разходи е намалял до €4,7 милиарда. Съответно оперативната рентабилност е намаляла до 7,9 процента, което също е под поставените цели. С оглед на негативното влияние на дизеловата криза, която струва на компанията €1,2 милиарда, оперативната рентабилност се равнява на €3,5 милиарда или съответно 6,0 процента. При успех на плана за трансформация на Audi, производителят на премиум автомобили в голяма степен може да успее да компенсира тези негативни числа. С изваждането мултибранд-дилърствата от отчетите през 2019 година предприятието увеличава очакванията за оперативна рентабилност, планирайки тя да достигне между девет и единайсет процента. Актуалната година за Audi е поставена под знака на масираната електрификация. Предвид множеството предстоящи предизвикателства за 2019, част от които са продължение на започнали през вече отминалата година процеси, Audi предвижда оперативна рентабилност между 7,0 и 8,5 процента – значително под поставените дългосрочни цели. Очаква се продажбите на марката с четирите кръга на емблемата да отчетат умерен ръст. Компанията очаква трудности най-вече с прехода към WLTP, високите текущи разходи, големите разходи по отношение на електрификацията и все по-сложната макроикономическа рамка.

„Няма как да бъдем напълно доволни от сегашното си представяне. Audi представи забележителни продукти на пазара, но като компания ние не издържахме добре огромния стрес-тест, свързан с WLTP“, казва Брам Шрот, председател на управителния съвет на AUDI AG. „Екипът на Audi показаха истински дух в тази нелека ситуация и за 2018 година хората ни дадоха най-доброто от себе си за Audi. Именно с този дух ние искаме да поставим ново начало за Audi.“
1.812.485 продажби на марката Audi за 2018 година се равняват на 3,5 процента спад спрямо предходната година (2017: 1.878.105). Специално в Европа минусът заради намаленото предлагане поради преминаването към първата фаза на изпитателния цикъл WLTP е много осезаем. Оборотът на концерна Audi е €59.248 (2017: 59.789), което е почти на нивото на предходната година. Позитивен ефект се отчита от дебюта на Audi Q8, както и от значителното увеличение на обемите и оборотите при Lamborghini след пускането в продажба на SUV-модела Urus.

Оперативната рентабилност преди данъчно облагане
се равнява на 7,9 процента (2017: 8,5), което е под поставената дългосрочна цел от осем процента. За 2018 година Audi има допълнителни разходи заради дизеловата криза в размер на €1.176 милиона (2017: €387 милиона). Наред с глобата, наложена от федералната прокуратура в Мюнхен в размер на €800 милиона, тази сума включва технологични подобрения, обезщетения за клиенти и инвестиции в избягването на бъдещи проблеми. След тези допълнителни разходи оперативният резултат за 2018 година се равнява на €3.529 (2017: 4.671) милиона, а оперативната рентабилност отчита 6,0 (2017: 7,8) процента.

В рамките на плана за трансформация на Audi през 2018година бяха направени инвестиции в размер на€1,9 милиарда. В сравнение с инвестираните от предходната 2017 година €1,1 това се отразява позитивно на оперативния резултат. С помощта на стратегията за споделяне на разходите негативните влияния на преминаването към WLTP и дизеловата криза са частично компенсирани. Програмата за подобряване на резултатите включва както намаляване на разходите, така и увеличение на печалбите. „Планът за трансформация трябва да ни подпомогне в подсигуряването на по-добро бъдеще. Само така можем да осигурим достатъчно обезпечаване с ресурси и финансов поток за преминаването към електрическа мобилност“, казва Александер Зайц, ръководител с ресор финанси, вътрешен контрол и интегрирация. „Предвид прогреса, който трябва да постигнем, с течение на времето увеличаваме целта си до 15 милиарда евро.“ Audi вече са направили конкретни стъпки и очакват резултати в размер на €10 милиарда между 2018 и 2022 година. В пакета с мерки компанията гледа сериозно на увеличаването на стойността на предприятието в бъдеще.

Финансовият резултат през 2018 отчита ръст с €831 (2017: 46) милиона. Наред с положителното развитие на китайския клон на компанията, сериозен напредък е и преминаването към нов счетоводен стандарт по IFRS. Оперативният резултат преди облагане с данъци е €4.361 (2017: 4.717) милиона, или със 7,5 милиона по-малко спрямо 2017 година.
Audi продължава да оценява по достойнство усилията на своите служители за справянето с предизвикателствата на една трудна година, каквато беше 2018. Премиите за служителите в германските заводи на Audi за 2018 година възлизат на €3.630 (2017: 4.770). Основа за получаването на тази сума е формула, посочена в трудовия им договор. При изчисляването на премиите ръководството е изчистило ефекта от глобите за концерна и съответно е увеличило тяхната стойност. При дъщерните предприятия Audi също съществува система за разпределяне на дял от печалбата между служителите.

Макар и под знака на трудните обстоятелства през 2018 година, концернът Audi запази своята стабилна финансова дисциплина. Посредством редуциране на разходите и дисциплина на инвестициите, концернът постига нетен финансов поток в размер на €2.141 (2017: 4.312) милиона – въпреки ефекта от дизеловата криза. През 2017 година беше постигнат еднократен ефект чрез продажбата на миноритарен дял във Volkswagen International Belgium S.A., която се отрази добре на финансовия поток. Към дата 31.12.2018 концернът Audi отчита нетен оборотен капитал от €20.442 (2017: 20.788) милиона, с което потвърждава своя потенциал за самостоятелно финансиране.

Ръководството ще представи новите насоки за развитие на общото събрание, насрочено за 23 май 2019. „Ние значително засилваме темпото на промените, тъй като целим постигане на двойна бързина на трансформацията“, казва Брам Скот. Целта е Audi отново да се превърне в една ефективна, гъвкава и усточийва на стресови ситуации организация. Промените в бранша ни изправят пред нови предизвикателства. „Трябва да се фокусираме много повече върху клиентите си, отколкото върху себе си, да вземаме правилните решения в правилния момент и да ги изпълняваме последователно и точно.“

В рамките на реорганизацията ще бъде разгледана под лупа и себестойността на продуктите, което трябва да доведе до оптимизация на производството. Концернът Audi в бъдеще ще се насочва все повече към производителността на собственото си корпоративно ядро. В диалог с представителите на работодателите Audi внимателно ще премисли разпределението на капацитетите и производството в своята международна мрежа от предприятия. Споделянето на платформи и технологии, както и по-гъвкавите процеси при производствените процеси, също трябва да оптимизират използването на ресурси.   

Целта е стойността на компанията в дългосрочен план да се покачи, нейната иновационна сила да се увиличи още повече, а със своите големи премии Audi да става все по-атрактивен работодател за своите служители. В бъдеще влиянието на проектите за превозни средства върху средните емисии на CO2 ще бъде финансово оценено и включено в ключовите за вътрешния контрол финансови показатели. При разрастването на моделната гама ще бъдат използвани все по-мащабно синергийните възможности на концерна Volkswagen, например при електрификацията ще се използват разработената от Porsche архитектура за премиум модели PPE, както и модулната платформа за електромобили (MEB) на Volkswagen. Скот: „Клиентите залагат на електрическата мобилност все повече и с по-бързи темпове, отколкото ние очаквахме. Това се показва и от положителните реакции към Audi e-tron и Q4 e-tron concept, които ние показахме преди броени седмици на автомобилното изложение в Женева. Благодарение на мащабите на нашия концерн, ние държим много сериозни козове в областта на електрическата мобилност. Ние вече разширихме значително плановете си за електрически модели и през 2025 година ще предлагаме около 30 модела с такъв тип задвижване.“

Наред с това, Audi ще структурира по нов начин своята моделна гама с оглед на търсенето от страна на клиентите и особено във високите класове предвижда да го разшири значително. До 2025 година асортиментът ни в горния сегмент на средния клас и във висшия клас ще се увеличи до около 15 модела.

На базата на плана за преструктуриране на Audi трябва да се запази постоянното увеличение на ефективността във фирмата. „Ние имаме ясен фокус върху нашата ефективност и необходимата разходна ориентация във всички сфери на бизнеса – с пълна прозрачност и ефективни системи за ранно предупреждение“, казва Александер Зайц. Това включва и откритостта, че можем да постигнем целите си по-бързо, по-ефективно и по-ефективно чрез партньорства.“ Audi набира скорост и гъвкавост също и чрез намаляване на сложността в организацията и рационализирането на процесите и управленските структури.

С въведената от 2019 година нова бизнес структура концернът Audi се организира по нов начин с цел намаляване сложността на процесите. Досега финансовите отчети на концерна Audi включваха резултатите на определени мултибранд-дилъри, което означаваше обеми и финансови резултати, постигнати с автомобили от други марки на концерна. Сега тези резултати вече ще се отчитат на ниво концерна Volkswagen. С това е свързано и преизчисляването на резултатите на концерна Audi: например за 2018 година по новата бизнес система резултатът е €53,6 вместо €59,2 милиарда. Общият оперативен резултат би останал непроменен при новия начин на изчисляване, а оперативната рентабилност след данъчно облагане и допълнителни разходи би отчела 6,6 процента, тоест с 0,6 процента над обявения резултат. Компанията увеличава плана си за оперативна рентабилност в дългосрочен план, очаквайки стойности в диапазона между девет и единайсет процента.   

В рамките на програмата за стратегическо преориентиране концернът Audi смята, че 2019 ще бъде преходна година с големи предизвикателства: „През 2019 ние си поставяме сериозни стратегически цели и ще работим усилено върху управлението на разходите. В оперативно отношение това ще бъде година на изчистване на процесите“, казва Александер Зайц. „Трябва да изчистим неблагоприятните ефекти от събитията през 2018 година и отново да приведем в ред целия процес от производството до дистрибуцията. Това отначало ще се отрази негативно на финансовите ни резултати.“

Очакванията са продажбите на Audi през 2019 година да отбележат умерен ръст. Финансовите постъпления за концерна Audi се очаква да бъдат малко над стойностите от миналата година. При новата бизнес структура очакваната оперативна рентабилност за настоящата година трябва да бъде между 7,0 и 8,5 процента. Нетният финансов поток е заложено да бъде между €2,5 и 3,0 милиарда. 

В първите месеци на годината Audi ще попълни отворилите се в следствие на преминаването към WLTP празнини в своя продуктов асортимент и по този начин ще се създадат реални предпоставки за подобряване на продажбите. През тази година ще бъдат изчистени и свиванията на производството, които се наложиха през 2018 година покрай прехода към WLTP. Audi започва постепенно производството на комбинациите от двигатели и трансмисии, за да може при получаване на хомологация възможно най-бързо да задоволи клиентското търсене. Щом хомологацията стане факт, тези вече специфицирани типове превозни средства съвсем скоро ще могат да стигнат до клиентите. Наред с това производителят вече се готви усилено за следващата фаза от въвеждането на цикъла WLTP, която от 1 септември 2019 въвежда още по-строги критерии за всички модели нови автомобили. За да се справи по-добре с това предизвикателство, Audi са увеличили капацитета на изпитателните си стендове с около една трета, като едновременно с това са наели 300 нови служители в областта на технологиите по хомологиране. Ориентирайки се към особеностите на пазара и търсенето, марката ще намали предлаганите комбинации между двигател и трансмисия с около 30 процента, което е първа стъпка в намаляването на сложността на процесите.

Настоящата година ще премине и под знака на сгъстения график на пазарните премиери. През 2019 година Audi ще представи повече от 20 нови или преработени модели. Марката залага силно на своя спортен профил и ще покаже цели девет S-модела, както и четири особено мощни R- или съответно RS-модела. Въвеждането на множество нови модели е свързано и с големи текущи разходи. В рамките на офанзивата в областта на електрификацията след Audi e-tron се очаква и премиерата на e-tron Sportback. Специално за китайските клиенти на марката през 2019 година ще бъде пуснат и Q2 L e-tron, също с изцяло електрическо задвижване. Новостите за годината се допълват и от шест нови Plug-In-Hybrid-модела. В края на 2020 година Audi ще разполага с дванайсет електрифицирани модела, покривайки всички сегменти. През 2019 година компанията ще инвестира много в подема на електрическата мобилност. Audi прогнозира разходите за развойна дейност да бъдат малко над целевия диапазон, който поради деконсолидирането на мултибранд-дилърите се увеличи от 6,5 на 7,0 процента. Коефициентът на капиталови инвестиции за 2019 година се очаква да бъде в рамките на целевия диапазон между 5,5 и 6,0 процента.

За Audi предизвикателствата произтичат и от по-мрачното макроикономическо развитие, както и от валутната и суровинна среда. Компанията ще предприема системни мерки за противодействие с последователното въвеждане на плана за трансформация на Audi и други важни решения. Зайц: „В обобщение, тестът за издръжливост на нашата индустрия може би никога не е бил по-суров, отколкото е днес. Нашите конкуренти също реагират с широкообхватни мерки. В допълнение, ние в Audi имаме свои собствени задачи за решаване. За нашата дългосрочна конкурентоспособност сега трябва да действаме решително и да се възстановяваме в много области."


Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин