280 нови линейки Peugeot Boxer за нуждите на центровете за спешна помощ

2212
2020

Днес, 22 декември, в централата на София Франс Ауто, г-жа Надя Божкова, изпълнителен директор “Търговска дейност“ на дружеството, предаде на министъра на здравеопазването Костадин Ангелов, ключовете на нови 20 оборудвани линейки. Те ще послужат за нуждите на центровете за спешна медицинска помощ в Пловдив, Бургас, Варна, Велико Търново, Стара Загора, Русе и Сливен. С това броят на предадените медицински превозни средства възлиза на 202 от общо 280 по договорен ангажимент. Останалите 78 ще бъдат доставени през 2021 г. Специализираните превозни средства служат за модернизация на спешната медицинска помощ в цялата страна.

София Франс Ауто, официален вносител на Peugeot за България, е изпълнител по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-4.001-0001 от 23.10.2018 г. по Проект № BG16RFOP001-4.001-0001-С001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“. Закупуването на специализираните превозни средства се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин