20 нови линейки Peugeot влизат в редиците на „Бърза помощ“

0511
2020

20 нови линейки ще получат центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна Вчера, 4 ноември, в 13 ч., в София Франс Ауто (бул. Ботевградско шосе 459), министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов получи от изпълнителя по договора и предаде на центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна 20 нови оборудвани линейки.

Автомобилите са закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин