Фондация PSA ще подпомага интегриращите мобилни решения за още пет години

2202
2016

В края на първия си петгодишен период, фондация PSA вече е ключов участник в сферата на мобилните решения за по-добра интеграция на хората в неравностойно положение.

През този период Фондацията е подпомогнала около 400 ориентирани към мобилните решения фирми и организации във Франция и 15 други държави. В тази своя дейност тя подпомага интеграцията, достъпа до култура и блага на хората с увреждания, като 200 служители на Групата участват като дарители. Тези постижения убедиха Борда на директорите да признае експертния опит на Фондацията, като продължи развитието й за следващите пет години.

Нейният експертен опит беше потвърден и от публикуваното през януари на проведено за пръв път проучване върху сервизите в подкрепа на общността във Франция. Този бързоразвиващ се сектор в областта на мобилните решения за хората в неравностойно положение ще бъде следващата нова покана за проекти на Фондацията през март.

Две други инициативи, заложени в развитието на Фондацията, са продължаващото партньорство с Червения кръст относно проекта Червеният кръст на колела, който вече включва 30 от секциите на организацията във Франция и един амбициозен проект – който се осъществява заедно с Федерацията за природна околна среда на Франция – за образоване на хора в устойчива мобилност.

Карлос Таварес, Председател на фондация PSA, коментира: „Като един от най-големите производители на автомобили и следващата от това роля на нашата корпоративна фондация, наш дълг е да измисляме начини, чрез които да възстановяваме социалните връзки с най-изолираните членове на обществото и да възраждаме общностите с недостатъчен достъп да услуги. Докато нашата Група създава мобилни решения, които са устойчиви, социално споделени и свързани онлайн, тя не може да пренебрегне предизвикателствата на взаимнозависимата мобилност, където тежкото положение на най-нуждаещите се членове на обществото среща щедростта на местните ключови фигури.“

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин