Учреди се Национална камара на автосервизите в България

Безопасността на нашите автомобили зависи в голяма степен и от качествените ремонти, извършвани в регистрирани сервизи от обучени монтьори - в тази посока ще работи новосъздадената камара


20
окт.
2017

На 16.10.2017 г. се състоя учредяването на Национална камара на автосервизите в България /НКАБ/.

Това е сдружение с нестопанска цел, създадено от 5 браншови организации в авторемонтния сектор, които на практика обхващат почти всички дейности по сервизиране и поддръжка на автомобила. Учредители са Съюзът на механичните автосервизи, Асоциацията на авторепаратурните сервизи, Асоциацията на автогаз-сервизите, Асоциацията на фирмите  работещи с автогуми и съюзът на ключарите и автоключарите в България. Един от учредителите, Владимир Дочев, председател на УС на Национална камара на автосервизите в България, сподели че общата цел на камарата е запълването на законово-нормативния вакуум в автосервизния бранш – липсата на правила и законова рамка, регламентиращи авторемонтната дейност. Повишаване на броя на ПТП причинени от неизправни автомобили поради неправилни и некачествени ремонти и поддръжка, извършени от нискоквалифициран персонал и с резервни авточасти със съмнително качество. Наличието на огромен брой сервизи, работещи в „сивия” сектор, предлагащи услуги със съмнително качество и без поемане на гаранции за извършената дейност. България остава единствената страна в Европа, в която ремонтът на изключително отговорни системи и агрегати в автомобила (кормилна, спирачна и др.) често се извършва от неправоспособни и несертифицирани механици, което нерядко води до тежки последици. Според Дочев се наблюдава тенденция към занижаване престижа на професията автомеханик, липса на добре подготвени и мотивирани специалисти, които да отговорят на нуждите на бързоразвиващия се автомобилен сектор. Затова Националната камара на автосервизите в България възнамерява да действа като обединител на усилията за повишаване на пътната безопасност в България. Камарата е отворена структура и в нея могат да членуват всички фирми, работещи в авторемонтния сектор.

НКАП ще полага усилия за съдействие на членовете за осигуряване на качествена услуга на крайните клиенти, за създаване на оптимални условия за работа с оглед на повишаване качеството на авторемонтите и повишаване безопасността на движение в България, за идентифициране и прозрачност на дейността на лицата, извършващи авторемонтна дейност, както и за изготвяне на ясна законова рамка за авторемонтния бранш в България за постигане на равнопоставеност на отделните автосервизи и категоризация им.

Атанас Генов, председател на Национална асоциация на сервизите, извършващи авторепаратура, сподели, че целта на камарата е да подпомогне държавата в изграждането на общественото доверие в бранша – правилни части и гуми, качествени ремонти от квалифицирани специалисти и респективно отговорността за пътната безопасност да остава само у водача.

България е на първо място по замърсяване на въздуха вследствие на стария автомобилен парк и на първо място (за съжаление в негативен аспект) по брой загинали вследствие на пътнотранспортни произшествия на 1000 души. Това заяви Татяна Груева – изпълнителен директор на Асоциация на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България, която също подчерта колко важно е техническото състояние на автомобилите да е на ниво. Владимир Илиев – председател на Българска федерация по автомобилен спорт благодари на браншовите организации за обединяването на усилията им и каза, че един от важните въпроси по темата е, къде получават квалификацията си монтьорите в сервизите. Румен Дунев от Съюза на автосервизите също обърна внимание на това, колко важно за безопасността е всички хора да карат изправни автомобили.

За постигане на целите си камарата ще съдейства за създаване и поддържане на Централен професионален регистър на автосервизите в България, ще представлява своите членове и защитава в съответствие с националното законодателство професионалните им интереси, ще дава становища и участва в изготвянето на нормативни актове за бранша, ще         подпомага разработването на специализирани стандарти за бранша, ще разработва кодекс на професионалната етика в автосервизния бранш, ще работи за недопускане на нелоялна конкуренция и неравнопоставеност между своите членове и ще организира провеждането на курсове за повишаване квалификацията на кадрите, работещи в автосервизния бранш.

 

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >