Управление на качеството на Porsche: готово за електрическата мобилност и дигитализацията


2
авг.
2019

 Новите технологии изискват нови начини на мислене и работа, включително по отношение на управлението на качеството: ето защо, в подготовката за следващата си стъпка към електромобилността, Porsche създадоха интензивна нова програма за обучение и адаптираха процесите й. Други движещи сили са дигитализацията и интелигентната мобилност: Наред с емоционалните качества като визията и усещането, днес качеството на съдържанието и софтуера са от все по-голямо значение.

„Много е важно да се адаптираме към тези промени“, коментира Франк Мозер, ръководител Корпоративно качество в Porsche, като подчертава, че „свързването на компонентите в автомобила, както и свързването на автомобила с неговата среда, са от все по-голямо значение.“ Има стабилен ръст в броя на софтуерните модули, използвани в автомобилите, и съответно нарастване в очакванията за това какво могат да постигнат. В допълнение, все повече и повече функции се прехвърлят от хардуера в софтуера – например услуги, които могат да се управляват и от смартфони, стават част от цялостната система на автомобила и от пътуването на клиента. „Ние адресираме този нов аспект под мотото „Качество на съдържанието“. Тези развития означават, че е необходимо да се гарантират софтуерът в тези продукти и тяхното взаимодействие с автомобила“, обяснява Франк Мозер. Емоционалното качество се отнася до елементите, свързани с усещането, външния вид и акустиката на автомобила. Тъй като появата на електромобилността води със себе си безшумна система на задвижване – там, където е била основен звуков източник – изискванията по отношение на качеството също се разгръщат в тази посока. „При взаимодействието с външната динамика тишината вътре в автомобила е наистина изумителна“, обяснява Мозер. В електрически автомобил сетивата на служителите, наблюдаващи качеството, са настроени на шумове, които преди за били заглушени от задвижващата система на двигателя с вътрешно горене. „Изведнъж звуците от вятъра, шума от шофирането или вентилаторите на вградената в седалките климатична система излизат на преден план. Изкуството е в поддържането на впечатлението за стойност на нивото, на което сме свикнали, и същевременно в допълнително намаляване на това, което преди е било околен шум“, коментира Мозер.

„И разбира се качеството на външния вид и усещането е това, което прави автомобила съвършен: неговото усещане, изработка и стойност.“ Мозер използва примера с екраните, инсталирани в автомобила, за да илюстрира по-добре мнението си: „С нарастване на броя и размерите на дисплеите ние трябва също да гарантираме, че цветовете и яркостта на различните екрани са визуално калибрирани един спрямо друг. С други думи, цветовата координация вече не е важна само за екстериора и интериора.“

Отделът Корпоративно качество отговаря на промените в технологиите и продуктите чрез адаптирани структури и нови процеси. Сега всичко е зададено да бъде ориентирано към функциите и вече не е фокусирано единствено върху отделните компоненти. „Днешното шаси вече не е просто шаси, а включва и задвижващата система и софтуера“, обяснява Мозер. Това означава, че Корпоративно качество трябва да разбира цялата система и разчита на екипи от експерти в различни области. Нещо повече, нов експертен опит е създаден в области като високоволтовите технологии и качеството на софтуера, при положение че друг ключов елемент за осъществяване на промяната е способността бързо да се придобиват нови знания и да се развиват нови умения. Всеобхватните мерки за обучение също имат принос тук. Гъвкавите методи на работа и гъвкавото управление на проекти увеличават скоростта и ефективността.

Още по темата

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >

Бюлетин