Новини » Тук рециклират нови BMW-та

Тук рециклират нови BMW-та

1008
2022

По пътя към максимално затворената кръгова икономика BMW Group има пионерски постижения и в областта на рециклирането на автомобили. До 10 000 превозни средства BMW, MINI, Rolls Royce и BMW Motorrad се рециклират всяка година в центъра за рециклиране и разглобяване (ROZ) на BMW Group в Унтершлайсхайм близо до Мюнхен. Те се разглобяват в стандартизиран процес, като акцентът е върху идентифицирането на повторно използваеми компоненти и материали, които са подходящи за рециклиране. Дизайнерите и инженерите в развойната дейност на BMW Group използват генерираното в ROZ ноу-хау, за да оптимизират рециклируемостта на новите модели още от самото начало. Опитът се споделя и с партньорите на компанията.

BMW Group играе ключова роля в създаването на платформата IDIS (International Dismantling Information System). Данните и прозренията, публикувани там, са достъпни за потребители по целия свят. Иновативни методи също се използват от много години в ROZ за рециклиране на високоволтови батерии от електрифицирани превозни средства. Съвместно с партньори от индустрията и науката са разработени процеси, с които може да се постигне степен на рециклиране от над 90%. За да се стимулира общ напредък в областта на рециклирането на батерии, BMW Group направи общодостъпно и това ноу-хау.

В Китай съвместното предприятие BMW Brilliance Automotive (BBA) за първи път създава затворен цикъл за повторно използване на суровините никел, литий и кобалт от високоволтови батерии. Получените по този начин суровини се използват в производството на нови акумулаторни клетки за BMW Group. Затвореният цикъл на материалите понижава потреблението на ресурси и намалява емисиите на CO2 с около 70% в сравнение с използването на новодобит първичен материал.

Устойчиво производство: по-малко СО2, по-малко отпадъци и по-нисък разход на вода

Идеята за кръгова икономика оказва влияние и върху производствените процеси. BMW Group е наложила затворени цикли за стомана и алуминий между своите производствени обекти и доставчици. В резултат на това около 70% от стоманените отпадъци от пресовите инсталации и алуминиевите остатъци се използват повторно чрез директна кръгова икономика (т.нар. closed loop). От 2006 година насам BMW Group е намалила емисиите на CO2 при производството на автомобили с над 70%. Всички заводи в международната производствена мрежа са CO2 неутрални в баланса след 2021 г. В същото време консумацията на вода и обемът на отпадъците също непрекъснато намаляват. Така например в най-големия европейски завод на BMW Group в Динголфинг през 2021 г. са генерирани само около 580 грама остатъчни отпадъци на произведен автомобил. С трансформацията към iFACTORY допълнително са оптимизирани енергийната ефективност, опазването на ресурсите и избягването на отпадъците в производствените мощности на BMW Group. Новият завод на BMW Group в северозападната част на унгарския град Дебрецен, в който от 2025 г. ще се произвеждат  нашите модели от NEUE CLASSE, е отличен пример за автомобилно производство, последователно насочено към устойчивост и кръгова икономика.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин

ƒ