Транспортът генерира една пета от емисиите на парникови газове в България

1204
2023

Транспортният сектор е отговорен за около една пета от емисиите на парникови газове в България. Поради това България се нуждае от инвестиции в пътната транспортна инфраструктура. При това железопътният транспорт също трябва да изиграе своята роля в прехода на България в областта на транспорта. За да стане въздухът по-чист, България се нуждае от мобилност, съобразена с опазването на климата. Министерството на транспорта на България се ангажира да намали емисиите от транспорта през следващите години чрез екологосъобразна мобилност.

Тази информация беше изнесена в рамките на на световната обиколка на ЕМО Хановер 2023, която вчера направи своята дигитална спирка в България. Тазгодишното издание на изложението EMO Хановер 2023 – водещото световно търговско изложение за производствени технологии, ще се проведе от 18 до 23 септември. На дигитална пресконференция Мартин Гьобел, ръководител Панаири във VDW (Германската асоциация на производителите на металообработващи машини), сподели, че по традиция около 20% от посетителите на форума са от автомобилната индустрия.

EMO Хановер онагледява съвременното състояние на производствените технологии в международен план и отправя поглед към бъдещото развитие. Според Гьобел през 2023 г. инвестиционните разходи в България ще продължат да нарастват. По-голямата част от средствата ще се насочат към минното дело, преработвателната промишленост и търговията, инфраструктурни и строителни проекти, както и към електроснабдяването, газоснабдяването и водоснабдяването.

В продължение на много години Германия продължава да бъде най-големият доставчик на България. Търговските отношения се развиват положително през целия този период. През 2020 г. германски компании са инвестирали в страната около 308 млн. евро. По-голямата част от средствата се вляха в развитието на нови производствени обекти. По-голямата част от инвестициите са насочени към ИТ индустрията, електротехническата промишленост и автомобилната индустрия. По този начин България постепенно се превръща във високотехнологично средище за инвестиции. Самите инвеститори се интересуват главно от създаването на автоматизирани във висока степен производствени мощности или центрове за разработване на софтуер.

Българската експортно ориентирана електротехническа промишленост е насочена към нарастващото търсене на електронни компоненти и софтуер от страна на автомобилната индустрия. 95 % от доставчиците за автомобилната индустрия са международни компании. Българската електротехническа промишленост изнася около 75 процента от продуктите си в чужбина. Автоматизацията и цифровизацията също са важни за българската индустрия и общество, ако желаят и се стремят да бъдат международно конкурентоспособни със своите предложения. Автоматизацията се ускорява. Развитието на производствени мощности в България от страна на международни корпорации, които целят да диверсифицират своите вериги за доставки, може да даде допълнителен тласък в този сегмент. Особено голямо е търсенето в областта на решенията чрез колаборация между хора и роботи. ЕМО Хановер 2023 предлага немалко примери за това. В така наречения сектор Open Space Cobot Solutions Area (Отворена достъпна зона за презентация на решения с участието на коботи) всичко ще се върти около сътрудничеството между човека и индустриалните роботи, техните приложения и възможна употреба. Производителите ще демонстрират решения за автоматизация, използващи коботи в действие: тук ще могат да се видят захващачи, обработка на изображения, измервателни системи, софтуер, индустриална електроника, системи за подаване на материали и много други.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин