Стикери върху пътните знаци „шашват“ автономните автомобили

Американски изследователи успяват да объркат системите за разпознаване на пътните знаци. При експеримент върху знаците анализаторите залепват малки стикери. По този начин изображенията на знаците, които монтираните в колите камери възприемат, се променят леко, и системите не функционират правилно. Учените откриват, че например знак Stop с лепенка бива възприет от машините като знак за ограничение на скоростта. Опитът доказва необходимостта от сравнение на данните, създадени на база „наблюденията“ на камерите, с други данни, извлечени например от детайлни карти.

Коментари