Спортното министерство издаде лиценз на БФАС

1307
2022

Със Заповед № РД-10-2/13.07.2022 г. на министъра на младежта и спорта в оставка Радостин Василев е издаден безсрочен спортен лиценз на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Българска федерация по автомобилен спорт“ (БФАС). 

Заповедта на министър Василев e издадена на основание чл. 22, ал. 1 и ал. 7 от Закона за физическото възпитание и спорта (ЗФВС) и чл. 4, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗФВС и въз основа на Протокол № 6 от 06.07.2022 г. от работата на Комисията по лицензиране и регистриране.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин