Силна първа половина на 2022 г. за Volkswagen леки автомобили

2807
2022

Брандът Volkswagen допълнително укрепи икономическата ефективност на групата през първата половина на 2022 г. Ефективното управление на продажбите, подобрената ефективност на разходите и последователното прилагане на стратегията ACCELERATE доведоха до силен финансов резултат. Оперативният резултат преди специални позиции се повиши до 1,9 милиарда евро (първата половина на 2021 г.: 1,2 милиарда евро). Оперативната възвръщаемост на продажбите преди специални артикули нарасна до 5,6 процента (първата половина на 2021 г.: 3,4 процента). Резултатът за полугодиетобе особено повлиян от силното второ тримесечие. Това е и основната причина нетният оперативен паричен поток да достигне 569 милиона евро през първите шест месеца. Като резултат отоптимизиран модел и ценова политика, компанията генерира приходи от продажби малко под33 милиарда евро (първата половина на 2021 г.: 36 милиарда евро) – въпреки значителния спад на годишна база в доставките на автомобили.

Изпълнителният директор на Volkswagen Томас Шефер: „Правим големи крачки в прилагането на нашите стратегия за електрическа мобилност, дигитализация и софтуер, набрахме значителна скорост през второто тримесечие на 2022 г., въпреки постоянно обтегнатата ситуация с доставките. Ние продължаваме да прилагаме изключителна дисциплина на разходите и ще използваме още по-големи синергии на всички нива в групата на масовите марки. Целта е да се повиши ефективността с 20 процента за цялата група от масови марки в средносрочен план. За второто част на годината сме предпазливи оптимисти, че ситуацията с доставките ще се облекчи.“ Групата на масовите марки, която включва Volkswagen леки автомобили, SEAT и CUPRA, ŠKODA, както и Volkswagen лекотоварни автомобили, са под отговорността на Томас Шефер в управителния съвет на Групата. Дори марките трябва да си сътрудничат по-близо в бъдеще, за да стане още по-бързи, по-ефективни и по-рентабилни – и да превърнат големия обем автомобили, които произвеждат, в конкурентно предимство.

Фокусът върху ефективността на разходите остава непроменен

Приносът за финансовия резултат включва продължаващия последователен стремеж към оптимизиранепостоянните разходи и разходите за дистрибуция, продължаващата обнадеждаваща тенденция в регионите –особено Северна и Южна Америка, както и фокусът за инвестициивдигитализацияи електрическа мобилност, които са ключови за бъдещето. „Нашите мерки за намаляване наразходите и увеличаване на печалбата имат ефект, въпреки продължаващите упорити геополитически фактори -несигурност, рязко покачване на цените на суровините и енергията, прекъсвания въвверигите на доставки, както и въздействието на пандемията в Китай“, каза финансовият директор на VolkswagenАлександър Зайц. „Възходящата тенденцияпродължи през второто тримесечие.“

Volkswagen доставя 25 процента повече изцяло електрически автомобили

Заради войната в Украйна, глобалния недостиг на полупроводници и коронавирус-пандемията в Китай, глобалните доставки възлизат на 2,08 милиона автомобили (намаление 23,2 процента). Междувременно броят на доставените електрически автомобили продължава да расте. Общо 116 000 бройки – това означава, че са доставени 25 процента повече изцяло електрически автомобили отколкото през същия период на миналата година. Носителят на тази тенденция ID.4, с около 63 000 доставки, превръща всеки втори BEV в ID.4. В Китай, доставките на Volkswagen на електрически автомобили са се удвоили, а през юни броят на автомобили от ID. семейството достигна нов рекорд със 17 600 модела, доставени на китайски клиенти.

Прогнозата за 2022 г. е повишена – въпреки нарастващите цени на суровините и енергията.

„Очакваме влиянието на цените на суровините и енергията да бъде значително по-високо през втората половина на 2022 г., отколкото през първата половина на годината. Предприемаме пакет от мерки за противодействие на тази тенденция. Уверени сме, че до голяма степен ще успеем да компенсираме тези увеличения на цените и ще продължим положителната ни тенденция. Поради тази причина вдигаме нашите прогноза – при положение, че ситуацията с доставките се развива според очакванията. За цялата 2022 г. сега се стремим към оперативна възвръщаемост на продажбите преди специални позиции от 4 до 5 процента“, казва Александър Зайц. Прогнозата за цялата година преди беше до 4 процента.

Още по темата