„Сенсата Технолоджис“ със силни финансови резултати през второто тримесечие на 2017 г.

Компанията постигна силни резултати и повишава органичния растеж и очакванията за цялата 2017-а година

2807
2017

„Сенсата Технолоджис“, водещ производител на сензори и системи за контрол, електрическа защита и решения зa управление на захранването, обяви финансовите си резултати за второто тримесечие и за първите шест месеца на 2017 г.

Нетните приходи на компанията за второто тримесечие на 2017 г. са на стойност 839,9 милиона щатски долара, с 12,3 милиона или 1,5% повече от същия период на 2016 г., когато нетните приходи са били на стойност 827,5 милиона долара. Като се изключи отрицателният ефект от 2.1% от промени в обменните курсове, приходите от органичен растеж се увеличават с 3,6% през второто тримесечие на 2017 г.

Нетната печалба през второто тримесечие на 2017-а година нараства с 21.3% и е на стойност 79.5 милиона долара, което е 9.5% от нетните приходи или 0.46 долара на акция, сравнено с 65.5 милиона долара нетна печалба през второто тримесечие на 2016 г. или 7.9% от нетните приходи или 0.38 долара на акция. Коригираната нетна печалба през второто тримесечие на 2017 г. нараства с 11.8% и е на стойност 139 милиона долара, което е 16.6% от нетните приходи или 0.81 долара на акия, сравнено с коригирана нетна печалба от 124.3 милиона долара през второто тримесечие на 2016. През второто тримесечие на 2016 г. нетната печалба е била 15.0% от нетните приходи или 0.73 долара на акция. Промените във валутните курсове намаляват коригираната стойност на печалба на акция с 0.01 долара през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със същия период на 2016 г.

“Изключително сме удовлетворени от приходите от органичен растеж и стабилното увеличение на маржа през второто тримесечие,“ каза Марта Съливан, президент и изпълнителен директор на „Сенсата Технолоджис“. „Резултатите се дължат на двуцифрен ръст в приходите от органичен растеж в сегмента тежкотоварни и офроуд превозни средства и силното търсене в Азия и в двата сегмента. Положителните ефекти от основните ни производствени инициативи в комбинация с подобрена доходност на придобитите компании спомагат за подобряване на маржа.  За първата половина на 2017 г. генерирахме увеличение на приходите от органичен растеж с 3.6%, постигнахме увеличение на маржа на коригираната оперативна печалба преди данъци със 100 базисни пункта, и имахме 12% органичен растеж на коригираната стойност на печалба на акция.  В резултат на това повишаваме прогнозата за приходите за цялата 2017 г., както и за коригираната печалба на акция.”

Нетните приходи през първите шест месеца (до края на 30 юни 2017 г.) са на стойност 1,647.1 милиона долара, което е ръст от 23.1 милиона долара или 1.4% в сравенение с 1,624.1 милиона през първите шест месеца на 2016 г. Без да се взима предвид негативен ефект от 2.2% от промените във валутните курсове, „Сенсата“ бележи органичен растеж от 3.6% към края на юни 2017 г.

Нетната печалба за първото шестмесечие нараства с 19.9% и е на стойност 151.2 милиона долара, което е 9.2% от нетните приходи или 0.88 долара на акция в сравнение с нетна печалба от 126.1 милиона долара през същия период на 2016 г., което е било 7.8% от нетните приходи или 0.74 долара на акция. Коригираната нетна печалба през първите шест месеца на 2017 нараства с 9.7% и е на стойност 260.5 милиона долара, което е 15.8% от нетните приходи или 1.52 на акция, в сравнение с коригирана печалба от 237.5 милиона долара през същия перод на 2016 г., което е било 14.6% от нетните приходи или 1.39 долара на акция. Поради промени във валутните курсове коригираната печалба на акция намалява с 0.04 долара през първото шестмесечие в сравнение със същия период на 2016 г.

Паричният поток към 30-и юни, 2017 г. е на стойност 511.5 милиона долара, значително подобрение спрямо 351.4 милиона долара към 31-и декември, 2016 г., което показва големите възможности на „Сенсата“ за генериране на ликвидни средства. През първата половина на 2017 г. компанията генерира оперативен паричен поток от 233.8 милиона долара и свободни ликвидни средства на стойност 166.7 милиона долара. Нетните задължения на компанията до 30-и юни е 2.803 милиарда долара, намаление от 170 милиона долара спрямо стойността към 31 декември, 2016 г.

Прогнози

„Сенсата“ очаква нетните приходи да са на стойност между 781 и 817 милиона долара през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със 789.8 милиона през същия период на 2016 г. Очаква се коригираната нетна печалба да бъде между 133 и 139 милиона долара, а коригираната стойност на печалба на акция – между 0.77 и 0.81 долара през третото тримесечие на 2017. Компанията очаква да генерира приблизително между 1 до 2 милиона долара интеграционни разходи през третото тримесечие.

За цялата 2017 г. компанията очаква нетните приходи да са между 3.214 и 3.290 милиарда долара, което кореспондира на ръст в приходите от органичен растеж между 2 и 3 процента. За цялата 2017 г. „Сенсата“ очаква коригираната оперативна печалба преди данъци да бъде между 741 и 755 милиона долара. Коригираната нетна печалба се очаква да достигне между 537 и 551 милиона долара, а коригираната печалба на акция – между 3.12 и 3.20 долара, което е ръст от 9 до 12 процента. Поради промените във валутните курсове нетните приходи се очаква да бъдат с 32 милиона долара по-малко, което е подобрение спрямо предишна прогноза отново на база промени във валутните курсове. Отново поради промени във валутните курсове се очаква намалена коригирана печалба на акция с 0.02 до 0.03 долара за цялата 2017 г. – без промяна от предишни прогнози. „Сенсата“ очаква да генерира приблизително 19 до 20 милиона долара интеграционни разходи за цялата 2017 г.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин