Корпоративни новини » Рециклирането на автомобили: екологичен приоритет на PEUGEOT

Рециклирането на автомобили: екологичен приоритет на PEUGEOT

1606
2020

Рециклирането на автомобили ще бъдесериозно предизвикателство пред автомобилната индустрия в следващите години. PSA Group и PEUGEOT поемат ангажимент да оптимизират използването на ресурси, като интегрират зелени или рециклирани материали в произвежданите от тях превозни средства,за да подпомогнат рециклирането и да намалят екологичния отпечатък.

Екологичното предизвикателство

До 2060 г. ще има десет милиарда жители на планетата. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) прогнозира,че използването на суровини ще се удвои, за да отговори на растежа, упражнявайки два пъти по-голям натиск върху околната среда.

Автомобилите могат да окажат ефект върху околната среда чрез използването на природни ресурси и чрез рециклиране на излезли от употреба коли (рециклиране на автомобили за скрап). Много производители обръщат внимание на това.

За да засвидетелстват своята социална отговорност,да намалят риска от зависимост и да контролират производствените разходи, производителите на автомобили трябва да намерят решения за:

 • използване на материали от отговорна верига за доставки (зачитане на правата на човека, околната среда и етиката);
 • отговорно третиране напродукти в края на експлоaтационния им живот (по-специално превозни средства и батерии за електрически превозни средства);
 • използване на материали, съвместими с кръговата икономика иконцентриране в две области: необходимостта от възстановяване и рециклиране на превозни средства в края на експлоaтационния им живот и рециклиране на материали, които стават все по-оскъдни;
 • използване на по-малко природни ресурси, които поскъпват, тъй като са на изчерпване;
 • елиминиране на опасните вещества, обект нарегулации.

Интегриране на рециклирани материали в автомобилите PEUGEOT

Отчитането на въздействието върху околната среда при проектирането на автомобили е основен проблем, който се отразява на дизайна на наскоро лансираните нови модели.

Най-новите модели на PEUGEOT показват резултата, получен от включването на рециклирани материали от естествени източници:

 • В резултат на съвместни програми новият PEUGEOT 208 и новиятPEUGEOT 2008 имат споделено използване на рециклирани и естествени материали. Те съдържат средно съответно 30% и 31% рециклирани и естествени материали, включени в приблизително 40 части. Сред тях са:
 • Употребата на естествени конопени влакна за армировките на таблото.
 • Употребата на рециклиран полипропилен на спойлерите (въздух под пода, под резервоара, въздушната възглавница, предни / задни калници) и в предните / задните брони.
 • Употребата на рециклиран полиамид в главините и всмукателния колектор, както и във вентилаторния агрегат.
 • PEUGEOT 508 съдържа средно 31% рециклирани и естествено срещащи се материали. Около 80 полимерни части включват рециклирани материали и материали от естествен произход. Средзабележителнитеприложенияв PEUGEOT 508 могат да се отбележат:
 • използванетонаестествениконопенивлакна в каналитезаразмразяваненапреднотостъкло,
 • употреба на рециклиранполипропилен в спойлеритеилиустройствотозасъхранениенарезервниколела.

Екологичният отпечатъкна индустрията остава приоритет за PEUGEOT. Марката предприема конкретни действия в тази насока.Доказателство за това са рекордните нива на използване на естествени и рециклирани материали, постигнати от автомобилите с марка PEUGEOT

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин