Първите продажби на Ford в Народна република България

2002
2024

По време на бомбардировките през 1944 г. имуществото на официалното представителство на Ford „Алемит Кар Компани“ е евакуирано в Ботевград, а в началото на 1945 г., дейността му е временно преустановена. През този период са направени първите опити от негова страна за възобновяване на търговските връзки с Ford в САЩ и Великобритания, а година по-късно са успешно осъществени и първите сделки след края на войната. Във фирмения доклад от 1945 г. е отбелязано, че „изгледите са повече от добри, само се изчаква подписването на мира.“

Две от малкото известни снимки (заедно с тази горе) на единствения нов американски Ford, продаден в НРБ скоро след края на войната

В първите следвоенни месеци се прокрадва краткотрайна надежда за демократизация на страната и възстановяване на свободната автомобилна търговия със западните производители. В пресата и киното се долавя лек полъх на американизация, който се чувства в цяла следвоенна Европа. От края на март 1945 г. във в.„Шофьорски известия“ и сп. „Мотор и фронт“ отново започват да се появяват реклами на автомобилни представителства, включително и на „Алемит Кар Компани“. Въпреки това в оставащото време до края на годината скромната като обем автомобилна търговия се изчерпва с продажбата на малки серии употребявани или трофейни автомобили. Едва в началото на 1946 г. част от действащите представителства внасят оферти пред различни инстанции с предложение за доставка на нови камиони и автобуси от Западна Европа и САЩ. Междувременно на основание на чл.6, т.7 от закона за автомобилния транспорт, приет през 1947 г., са наложени сериозни ограничения върху дейността на частните вносители. В резултат от гласуваните промени се разрешава вносът на ограничени количества автомобили, на първо място от СССР и социалистическите страни, а само при конкретни обстоятелства и нужди се допускат доставки на западни марки. С този законодателен акт се предрешава съдбата на българския автомобилен пазар през следващите четири десетилетия, но в рамките на 1946 г. са осъществени едни от последните преговори на частни автомобилни представителства със западни производители.

Рекламна рисунка на нов модел американски Ford, публикувана в българското списание „Мотор“ през 1946 г.

Още в края на 1946 г. представителството на Ford „Алемит Кар Компани“ внася 7 нови камиона Ford за нуждите на Софийска община и 2 по поръчка на БНБ. В този период американската марка е все така предпочитана както сред частните клиенти, така и от страна на много от държавните ведомства. От един документ на Дирекция автомобилни съобщения към Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството за моторните превозни средства, намиращи се в движение през 1946 г., става ясно, че марката Ford е една от най-масово разпространените в страната. През същата година броят на леките автомобили Ford е 511, на трето място в списъка след Fiat и Opel, а камионите Ford са 535, на второ място след Opel.

През 1947 г. са внесени още нови 42 камиона Ford, продадена е и една лека кола. Започват и преговори с Централния кооперативен съюз за доставка на трактори Fordson от Великобритания, в резултат на което през 1948 г. са внесени 126 броя, а една годи­на по-късно „Алемит Кар Компани“ посредничи на новосъздаденото държавно търговско предприятие „Металимпорт“ при закупуването на още 500 трактора. Това е и една от последните сделки, осъществени от частно автомобилно предс­тавителство у нас преди национализацията на 26 май 1949 г. Скоро след това „Алемит Кар Компани“ обявява ликвидация, а през март 1952 г. дружеството е официално заличено от дружествения регистър.

ЛИНК ЗА ПОРЪЧКА

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин