Протоколите NEDC и WLTP, обяснени от PEUGEOT


21
авг.
2020

Новият европейски цикъл на шофиране (NEDC) и Световната хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства(WLTP) са два теста за типово одобрение с една и съща цел:да измерват нивата на емисиите на CO2 и други замърсители (CO/HC/Nox/твърди частици), както иразхода на гориво на превозните средства.

NEDC, въведен през 1992 г.,вече е морално остарял. От септември 2017 г. той постепенно е заменен от WLTP, който дава на потребителите по-точна представа за разхода на гориво и CO2 емисиите на техния автомобил.

КОГА СЕ ПРЕМИНАВА ФИНАЛНО КЪМ WLTP

WLTP официално замества предишния протокол NEDC от септември 2017 г. за леки автомобили и от септември 2018 г. за лекотоварни (клас I Iи III).

За да не се получава объркване между стойностите на NEDC и WLTP, е въведен удължен преходен период между септември 2017 г. и януари 2021 г.В рамките на този период и в зависимост от страната, разходът на гориво и стойностите на CO2 цитирани в каталози, търговски брошури и уебсайтове, ще бъдат посочени или според NEDC, или според WLTP, или според двата стандарта, но винаги спрямо един и същ стандарт за всички производители в рамките на страната.

Стойностите на WLTP се използват във Финландия от 09/2018 г., в Португалия от 01/2019 г., във Франция от 01/03/2020 г. Някои европейски държави (Италия, Испания и др.) ще продължат да използват стойностите на NEDC до 12/2020 г.

Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP)

Световна хармонизирана процедура за изпитване на леки превозни средства (WLTP) измерва разхода на гориво на автомобила и CO2 емисиите в рамките на тестови цикъл.

Новият стандарт WLTP дава на потребителите по-точна представа за разхода на гориво и CO2 емисиите на техния автомобил.

Тестовете се контролират от Техническите служби (UTACвъв Франция) въз основа на стандартизирани цикли на шофиране (време, скорост, оборудване, температура), по еднакъв начин за всички производители.

РАЗЛИКИ МЕЖДУ NEDC И WLTP

В наши дни шофьорите са все по-разтревожени за опазването на околната среда. Регулираните емисии (CO, HC, Nox, твърди частици) и разходът на гориво са фактори, които купувачите вземат предвид при покупка на автомобил. Ето защо е важно тестовите данни да бъдат максимално близки до реалните.

Основни разлики между двете тестови процедури:

Cycle testNEDCWLTP
Тестови цикъл20 минути30 минути
Разстояние11 километра23.25 километра
Фази на шофиране2 фази: градски цикъл 66% / извънградски цикъл на шофуране 34%.4 по-динамични: градски цикъл 52% / извънградски цикъл 48%.
Средна скорост34 км /ч46.5 км /ч
Максимална скорост120 км /ч131 км /ч
Допълнително оборудванеОпциите и тяхното въздействие върху емисиите (CO, HC, Nox, твърди частици) и разхода на гориво не се отчитат.Опциите и тяхното въздействие върху емисиите (CO, HC, Nox, твърди частици) и разхода на гориво се вземат предвид.
Смяна на предавките (механична скоростна кутия)Фиксирани точки за смяна на предавкитеРазлични точки за смяна на предавките за всеки автомобил
Тестови температуриИзмерване между 20 и 30°CИзмерване при 23°C, 14°C за стойностите на CO2

ПРЕДИМСТВАТА НА СТАНДАРТА WLTP

Новият стандарт WLTP предоставя на потребителите по-точни данни за емисиите на автомобила, защото ебазиран на реални данни за шофирането, докато NEDC е базиран на теоретични профили на шофиране.

WLTP въвежда променен цикъл на шофиране и по-строги критерии за проверка, сред които са по-висока максимална скорост на тестове (131 км /ч., вместо 120 км /ч.), по-голяма тестова дистанция (23.25 км вместо 11 км) и значително по-дълго време за тестване (30 минути вместо 20 минути).

За да постигне по-точна картина за CO2 емисиите, новият стандарт взема под внимание както стандартното оборудване, така и всички допълнителни опции на автомобила. За разлика от NEDC, при WLTP се отчита и влиянието, което допълнителното оборудване оказва върху теглото, аеродинамиката и съпротивлението при въртене на конфигурираното превозно средство.

В допълнение, WLTPе разработен като са използвани реални данни за шофиране, събрани в цял свят. По този начин емисиите на CO2 и други замърсители са сравними в световен мащаб. WLTP представя по-точно профили на ежедневно шофиране. Той е разработен с цел да бъде използван като универсален тестови цикъл. Европейският съюз и останалите региони обаче ще прилагат теста по различни начини в зависимост от техните закони и регулации за движението.

NB: към момента е развит само в Европа.

КАКВО СЕ ПРОМЕНЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ?

Едно от приложенията на WLTP е възможността потребителя да направи по-точни сравнения между автомобилите от различни марки по отношение на регулираните емисии (CO, HC, NOx, твърди частици) и разхода на гориво.

Целта на хомологационния стандарт е да даде възможност за сравнение на всички предложения на пазара на база на един и същ цикъл на измерване. Развитието на протокола за хомологация позволява поддържането на единен стандарт за измерване за всички превозни средства в Европа, като той отразява ежедневната употреба на автомобила с много по-голяма точност.

Всеки произведен нов автомобил се предава със сертификат за съответствие, който включва стойности на CO2 според текущия стандарт WLTP. Въз основа на този документ, който може да се определи като „Акт за раждане“ на превозното средство, то може да бъде регистрирано навсякъде в Европа.

Важно е да се отбележи, че както ефективността на автомобила, така и реалният разход на гориво не се променят, независимо от използвания сертификационен протокол.Въпреки това, нивата на CO2 и данните за разхода на гориво, публикувани от производителите, естествено ще се увеличат, тъй като новият протокол WLTP отразява по-добре реалната експлоатация на автомобила.

Още по темата

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >

Бюлетин