Промените в ЗДвП: вече няма да има актове, само фишове


9
сеп.
2020

Министерският съвет одобри проектозакон за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, чиято цел е да ускори процедурите за реализиране на административнонаказателната отговорност за нарушения на правилата за движение по пътищата. Предвижда се в бъдеще установяването на нарушенията и налагането на наказанията да се осъществява само с фиш, т.е. актовете ще отпаднат. Фишовете ще могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок след връчване в съответния районен съд, а нарушителят получава възможност в 14-дневен срок от връчването на фиша да плати глобата с 30 процента отстъпка.

В проектозакона са предвидени и достъпни възможности за заплащане на глоби или имуществени санкции на гише, чрез банкова карта, по банков път или по интернет с банкова карта или с друг електронен платежен инструмент. Освен това се предвижда и промяна на давностните срокове по Закона за административните нарушения и наказания по отношение на изпълнението на наложеното наказание временно лишаване от право да се управляват моторни превозни средства, за да бъде ефективно изпълнението на наложеното наказание.

Още по темата

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >

Бюлетин