Преди 60 години в България е продадено стохилядното превозно средство от ГДР

2012
2023

На 7 декември 1963 г. в сервизната служба на IFA в София проведено, както пише в. „Авто мото“, „още едно тържество на българо-германското икономическо сътрудничество и дружба“. Поводът за този малък празник е предаването за стохилядното моторно превозно средство – MZ ES 250 на До­броволната организация за съдействие на отбраната (ДОСО). Освен официално поканените гости, на тържество­то присъства дори самият посланик на ГДР в България Йоханес Коиш, както и представители на нашите предприятия и ведомства, имащи отноше­ние към транспортните машини. Гостуващият в столицата генерален директор на Индустриалното автомобилно обединение (IFA) Курт Ланг предава на председателя на ЦК на ДОСО генерал-майор Ст. Сто­ев юбилейния мотоциклет. Като благодари за вниманието и високата чест, оказана на организацията и мотоциклетния спорт, генерал-майор Ст. Стоев пожелава по-високи успехи на работниците от моторната промишленост и на мотоспортистите в Германската демократична република.

Още при първото участие на ГДР на Пловдивския панаир през 1952 г. у нас са представени актуалните за времето си източногермански мотоциклети

Германските гости припомнят, че моторните превозни средства под общото наименование IFA са познати в цял свят. Те се движат както по северните заснежени пътища, така и по горещите пясъци на Афри­ка и Азия. По същото време в семейството на IFA влизат едноименните товарни автомобили, ле­котоварните Barkas, популярните леки коли Wartburg и Trabant, мотоциклетите Simson и MZ, моторолерите Kr-50 и Troll и мотопедите Simson.

Модерни мотоциклети от ГДР, показани в Пловдив през 1956 г. (архив на Слави Боев)

„Въпреки силната кон­куренция на западногерманската автомобилна промишленост“, както уточняват официалните гости, „тран­спортните машини на ГДР нами­рат все по-добър прием както в социалистическите и освободените от колониализма страни, така и в редица капиталистически държа­ви“. Създадените в началото на 60-те години състезателни мотоциклети и автомобили печелят призови места в много състезания в ГДР, Италия, Австрия и ГФР. През 1963 г. германските мотоспортисти завоюват и между­народния трофей на шестдневните международни мотосъстезания на FIM в ЧССР с мотоциклети MZ.

Реклама на български език от 1962 г. на източногерманската транспортна промишленост

Първите товарни авто­мобили на IFA са внесени в България през 1950 г., а през 1952 г. ГДР за първи път излага превозни средства на Пловдивския панаир. През същата година у нас започва продажбата на мотоциклети, а в началото на 1955 г. са продадени и първите източногермански леки автомобили на български клиенти. За видимо активизиране на вноса на мотоциклети и автомобили обаче мо­же да се говори от 1956 г. От тогава до края на 1963 г. у нас са продадени близо 90 хиляди мотопеди и мотоциклети, както и над 10.000 леки, лекотоварни и товарни автомобила, произведени в ГДР. Вносът на сто хиляди тран­спортни машини от IFA за толкова кратък период от време е посочен от тогавашните медии като пример за ускорените темпове на моторизация в България.

Още по темата

Card image cap

В новия брой:

Архив >

Бюлетин