Отново неадекватен закон за данъка на МПС-тата


24
окт.
2018

Публикуваме позицията на Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП) относно предстоящото приемане на изменения в Закона за местните данъци и такси, в частта за данъчно облагане на автомобилите.

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП), като пряко заинтересована страна от измененията в Закона за местните данъци и такси в частта за данъчно облагане на автомобилите заявява, че в нормативния акт, както и досега, е продължена порочната практика данъкът да се определя спрямо мощността на двигателя, като се умножава с  коригиращ коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила. С 2,3 пъти се увеличава данъчното бреме за автомобили до 5 години. Резултатът води до това, че колкото по-стар е автомобилът, толкова по-малък данък се дължи. Така нормата има обратен ефект и не стимулира покупките на по-икономични, по-екологични и технически по-безопасни автомобили.

Поради нулевите вредни емисии е в сила разпоредбата на чл. 58, ал. 2 от ЗМДТ, която освобождава от заплащане на данък автомобилите, задвижвани от електрическа енергия, мотоциклети и мотопеди.

Проучването ни на данъчно облагане на превозните средства в страните-членки на ЕС показва, че там не се прилага коригиращ коефициент в зависимост от годината на производство, а се стимулират с данъчни облекчения автомобилите, които са с екологична категория, която се въвежда в годината на данъчното облагане. В тази връзка ААП предлага премахване на коефициента, зависещ от годината на производство на автомобила в имуществената компонента, тъй като той отново нарушава наложилия се в екологичното право принцип „замърсителят плаща”. На практика  в Закона този коригиращ коефициент се отнася само за леките и то по-нови коли, той не се прилага за всички останали превозни средства –  тежкотоварни автомобили, автобуси, морски, въздушни и т.н.

Не приемаме и  необосновано завишената  скала на размера на стойността на данъка според мощността на двигателя. Определените стойности в различните диапазони варират от 0,34 лв. до 6,30 лв. за киловат. Предлагаме да се определи една фиксирана стойност за 1 кВт, която да се умножава по мощността на двигателя  за всички  автомобили.

Подкрепяме предложение за въвеждане на екологична компонента в зависимост от екологичната категория на автомобила за всички превозни средства.

България е държавата с най-стария автомобилен парк в Европейския съюз. По данни на ГД „Национална полиция” средната възраст на автомобилния парк в страната към  31.12.2017 г. е 19 години.  Леките  автомобили до 5 г.  са  под 3,5% , а  над 10 години са почти 90 %.

Продължете на следващата страница

Още по темата

Card image cap

В последния брой:

Архив >