Новото обозначение за гуми на ЕС


21
май
2021

От месец май тази година влиза в сила нова наредба на Европейския парламент за обозначение на гумите. Новото обозначение с флага на ЕС в горния край включва подробна информация и QR код. Както и досега са изобразени качествата за съпротивление при търкаляне (1), сцепление на мокро (2) и външният шум при преминаване (3). Нови са символът със снежинка (3PMSF) (4) за пригодност при зимни условия и знакът за заледена повърхност (5) (не е от значение за Централна Европа). Класификациите са в пет степени (A до E; F и G преминават в E). Също така нови са обозначението на производителя, типът гума (номер на артикул), размерът, класът на гумата (C1/C2/C3) и QR кодът (6). С цел подпомагане на решението за покупка всички производители трябва да оставят спецификация с данни в новата Европейска база данни за продуктите EPREL. Когато потребителят сканира QR кода, той попада директно в базата данни и допълнителната информация. В бъдеще тази наредба ще важи и за гумите за автобуси и камиони (C3), не само за леки автомобили (C1) и лекотоварни автомобили (C2).

Още по темата

Card image cap

В нашия годишник:

Архив >

Бюлетин